×
Wyszukaj w serwisie
×

Honorowe wyróżnienia tych najlepszych - Lewińskie Lwy

Mijające lata zawsze skłaniają nas do pewnych podsumowań, refleksji, ale też i do uhonorowania tych najlepszych. Chcąc docenić osiągnięcia w różnych dziedzinach życia, pracę na rzecz innych osób naszej gminy oraz dbanie o rozwój przedsięwzięć Burmistrz Lewina Brzeskiego zaprasza do udziału w inicjatywie pn. „Lewińskie Lwy”. Te honorowe wyróżnienia wręczane będą w trzech kategoriach:
· osiągnięcia sportowe, naukowe oraz kultura i sztuka;
· gospodarka i przedsiębiorczość;
· działalność na rzecz społeczności lokalnych.
Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy można pobrać ze strony internetowej Gminy Lewin Brzeski www.lewin-brzeski.pl w zakładce „ Informacje/Ogłoszenia/Lewińskie Lwy” lub w Wydziale Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim (Ratusz, pok. Nr 4).
Zgłoszenia należy dokonywać poprzez złożenie wypełnionego formularza w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim, drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Lewinie Brzeskim, ul. Rynek 1, 49-340 Lewin Brzeski bądź drogą internetową na adres w terminie do 30 kwietnia 2013 roku.
Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem oraz do czynnego udziału.