×
Wyszukaj w serwisie
×

Podsumowanie zbiórki elektroodpadów w PSP w Lewinie Brzeskim

W marcu  br. Szkoła Podstawowa w Lewinie Brzeskim przeprowadziła zbiórkę elektroodpadów.  Chcemy podziękować wszystkim, a w szczególności rodzinom naszych uczniów za duże zaangażowanie się w tę ekologiczną akcję. Przyniosła ona wiele pożytku.

W zbiórce zebraliśmy łącznie aż 3837 kg elektroodpadów +4kg świetlówek!

To ogromna masa niepotrzebnego  sprzętu, która nie zalega już w domach i nie trafi na przypadkowe miejsce, wysypisko, czy na złom. Sprzęt ten będzie w fachowy sposób  unieszkodliwiony i wykorzystany.  

Zbiórkę poprzedziła nasza akcja informacyjna, poprzez którą dzieci w szkole, ich rodzice i wielu innych mieszkańców gminy dowiedziało się, że elektroodpady są bardzo  niebezpieczne dla ludzi i środowiska oraz że należy prawidłowo z nimi  postępować – nie demontować i oddawać we właściwe miejsce!

Zebrany w szkole ZSEE - czyli Zużyty Sprzęt Elektryczny i Elektroniczny odebrała od nas opolska firma recyklingowa Enerbia.  Prowadzi ona w szkołach ekologiczny projekt -  Ekokultura i konkurs pt. „Rozsądne dzieci kontra elektrośmieci”.

Za zebrane i oddane elektroodpady szkole przyznawane są tzw. Ekopunkty, które można przeznaczyć  na różne pomoce naukowe i nagrody. W szkołach biorących udział w projekcie przeprowadzane są również warsztaty ekologiczne na temat recyklingu.   

W naszej szkole takie warsztaty już się odbyły i bardzo się podobały. Wzięło w nich udział 45 uczniów klas czwartych. Za oddane elektroodpady  otrzymaliśmy 2692 ekopunkty!

Nasza akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem i dlatego postanowiliśmy w maju  przeprowadzić kolejną zbiórkę. Dlatego zapraszamy wszystkich, którzy chcą się pozbyć  niepotrzebnego eleektrosprzetu aby go przywieźli do naszej szkoły w dniach 13-23 maja

                                                        Koordynator projektu - Aldona Kosińska

 

Zbiórka elektroodpadów w PSP w Lewinie Brzeskim Zbiórka elektroodpadów w PSP w Lewinie Brzeskim Zbiórka elektroodpadów w PSP w Lewinie Brzeskim Zbiórka elektroodpadów w PSP w Lewinie Brzeskim

Zbiórka elektroodpadów w PSP w Lewinie Brzeskim Zbiórka elektroodpadów w PSP w Lewinie Brzeskim Zbiórka elektroodpadów w PSP w Lewinie Brzeskim Zbiórka elektroodpadów w PSP w Lewinie Brzeskim

Zbiórka elektroodpadów w PSP w Lewinie Brzeskim Zbiórka elektroodpadów w PSP w Lewinie Brzeskim Zbiórka elektroodpadów w PSP w Lewinie Brzeskim