×
Wyszukaj w serwisie
×

55-lecie Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Lewinie Brzeskim

W dniu 18 maja 2013 roku Miejsko – Gminny Dom Kultury w Lewinie Brzeskim obchodził jubileusz 55-lecia. Z tej okazji odbyła się uroczysta gala, w której udział wzięły władze gminy, zaproszeni goście i mieszkańcy.

Burmistrz Lewina Brzeskiego Artur Kotara wraz ze swoim zastępcą Dariuszem Struskim serdecznie pogratulowali zacnej rocznicy i przekazali na ręce dyrektora Tadeusza Tadli tablicę pamiątkową z życzeniami na rzecz rozwoju kultury, sztuki i tradycji.
Podczas występów artystycznych na scenie zaprezentowali się Wiesław Katolik, Małgorzata Kulińska oraz Janusz Tekiela. Ostatnia piosenka pt. Żegnajcie przyjaciele została wykonana w duecie Małgorzata Kulińska i Janusz Tekiela i otrzymała gromkie brawa.
 
Trochę historii ściągniętej ze strony Miejsko – Gminny Dom Kultury w Lewinie Brzeskim.
„Miejsko – Gminny Dom Kultury w Lewinie Brzeskim rozpoczął działalność 20 stycznia 1958 r. jako Świetlica Miejska. Początkowo mieściła się ona w budynku obecnego przedszkola przy al. Wojska Polskiego. Pierwszym kierownikiem Świetlicy był Edward Łabiński. Pod koniec 1960 roku już jako Miejski Dom Kultury rozpoczął się okres ciężkiej pracy. Powstawać zaczęły pierwsze zespoły tj. akordeonistów pod kierownictwem Antoniego Gierczaka oraz teatralny „Świt” pod opieką Mariana Kosińskiego. W 1964 roku w pomieszczeniach MDK-u została otwarta klubokawiarnia, nad którą patronat przejął „Ruch”. W 1966 roku ówczesny dyrektor Marian Kosiński stworzył ludowy zespół kameralny „Miniaturki”, prezentujący publiczności folklor Śląska Opolskiego i Rzeszowszczyzny, kolędy, pieśni religijne, ballady i polskie utwory muzyki dawnej. W 1980 roku nowym opiekunem „Miniaturek” został Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie. Podczas istnienia zespołu zdobył on szereg nagród, wyróżnień i osiągnięć. Wyróżniającą działalność prowadziła również działająca wówczas modelarnia. Powstała ona 1 października 1972 roku dzięki staraniom ówczesnej dyrektorki Zuzanny Stankiewicz. Kierownikiem został Ryszard Moszowski, a patronat nad modelarnią objął Zarząd Wojewódzki Ligi Obrony Kraju. W latach 1978 – 1990 kierownikiem modelarni był Władysław Chuchrowski. Podczas działania odnosiła ona sukcesy na szczeblach wojewódzkich, miedzy wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych. Z powodu braku środków finansowych w 1990 roku modelarnia zaprzestała działalności. 12 lutego 1976 roku Uchwałą Rady Narodowej Miasta i Gminy Lewin Brzeski powołano do życia Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Lewinie Brzeskim. Podlegały mu Dom Kultury, dziesięć klubów „Ruchu”, trzynaście świetlic wiejskich, Miejsko – Gminna Biblioteka w Lewinie Brzeskim wraz z filiami i punktami oraz kino „Wrzos”. 25 kwietnia 1977 roku został on przekształcony w Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Lewinie Brzeskim, przy którym działały różne sekcje sportowe tj. grupa tenisa stołowego oraz klub szachowy. Dzięki Miejsko – Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Sportu oraz Lewińskiemu Towarzystwu Społeczno – Kulturalnemu 22 lipca 1980 roku powstała Izba Muzealna, której twórcami byli Anna Kocan, Władysław Chuchrowski i Ryszard Szkuta. 25 października 1985 roku po kilki latach remontu i adaptacji budynku w Rynku (gdzie przed wojną mieściła się przydrożna karczma i zajazd) oddano do użytku Domu Kultury nowy lokal, który służy nam do dziś. Obecny Miejsko – Gminny Dom Kultury w Lewinie Brzeskim został utworzony na mocy uchwały Rady Narodowej Miasta i Gminy w Lewinie Brzeskim z dnia 31 stycznia 1986 r. Wówczas funkcję dyrektora pełnił Wiesław Greniuch. W tym samym roku po raz pierwszy we współpracy z Wojewódzkim Domem Kultury zorganizowany został Wojewódzki Przegląd Zespołów Kolędniczych „Herody”. Również w tym roku jako pierwsza placówka na Opolszczyźnie zaczęła organizować tzw. „Zielone Festyny”. W październiku 1989 roku dyrektorem Miejsko – Gminnego Domu Kultury w Lewinie Brzeskim został Tadeusz Tadla, który pełni tę funkcję do dziś. Dzięki jego staraniom przywrócono do tradycji organizację Dni Lewina. W 1990 roku powstała Kapela Podwórkowa „Lewiniacy”, która prezentuje publiczności utwory folkowe i rozpoznawalna jest na terenie całego kraju. W 2001 roku otrzymali zaproszenie jako goście honorowi na Festiwal Państw Nadbałtyckich do Karlshamn w Szwecji. W 1992 roku MGDK został samodzielnym organizatorem sztandarowej imprezy, jaką jest Wojewódzki Przegląd Zespołów Kolędniczych „Herody”. W tym samy roku powstał założony przez Zbigniewa Gąsiorowskiego zespól teatralno – śpiewaczy „Sami Swoi”, który składa się z emerytów i rencistów. W 1997 roku po raz pierwszy MGDK zorganizował Biesiadę Kresową, która cyklicznie co roku odbywa się w listopadzie. Na spotkaniu tym ludzie z kresów mają okazję wrócić wspomnieniami do miejsc swojego dzieciństwa i młodości, pośpiewać, pokosztować potraw wschodnich jak również pobawić się na zakończenie na zabawie. W 1998 roku wraz z Nastasem i Marią Diakowskimi Dom Kultury zorganizował pierwszy Ogólnopolski Plener Malarski, który od 2009 roku odbywa się pod imieniem zmarłego Komisarza - Nastasa Diakowskiego. W tym samym roku Dom Kultury z racji swoich 40 – tych urodzin został uhonorowany odznaką „Zasłużonemu Opolszczyźnie”. W 1999 roku z inicjatywy mieszkańca Lewina Brzeskiego Ryszarda Sobolewskiego na II piętrze Domu Kultury utworzono izbę tradycji i pamięci, w której znajdują się eksponaty pochodzące z życia codziennego w Lewinie jak również pochodzące z Kresów Wschodnich. W 2008 roku została ona zmodernizowana. W styczniu 2006 roku ponownie udało się uruchomić, przy Domu Kultury modelarnię, której instruktorem jest Władysław Chuchrowski. Mieści się ona w budynku przy ul. Kościuszki.

Kolejnymi Dyrektorami Miejsko – Gminnego Domu Kultury byli:
Edward Łabiński lata 1958 – 1959
Stefan Picz lata 1959 – 1960
Edward Gardyan lata 1960 – 1960
Feliks Kapinos lata 1961 – 1964
Marian Kosiński lata 1964 – 1971
Zuzanna Stankiewicz lata 1971 – 1973
Ryszard Moszowski lata 1973 – 1975
Edward Podolski lata 1975 – 1979
Wiesław Greniuch lata 1979 – 1989
Tadeusz Tadla od 1989

Obecnie w zajęciach stałych prowadzonych w Miejsko – Gminny Domu Kultury w Lewinie Brzeskim uczestniczy ponad 150 osób, dzieci, młodzieży jak również dorosłych.”

 

55-lecie Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Lewinie Brzeskim 55-lecie Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Lewinie Brzeskim 55-lecie Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Lewinie Brzeskim 55-lecie Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Lewinie Brzeskim