×
Wyszukaj w serwisie
×

Pogadanki i konkursy w bibliotece PSP w Lewinie Brzeskim

Biblioteka Publicznej Szkoły Podstawowej w Lewinie Brzeskim w ramach projektu miała za zadanie przygotować 2 pogadanki i 2 konkursy o BWH. Wszystkie zajęcia i konkursy odbywały się w Szkolnym Centrum Multimedialno – Dydaktycznym. W zadaniach wykorzystaliśmy technologię informacyjno – komunikacyjną (TIK) – 14 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu, projektor i tablicę multimedialną oraz Szkolną Platformę Edukacyjną (SPE). Pogadanki odbyły się w formie warsztatów wyszukiwania informacji

- w folderach informacyjnych
- na stronach internetowych gmin i BWH
Po wykonaniu zadania  powstał pomysł, aby chętni uczniowie wykonali prezentacje multimedialne w programie Power Point. Wykonanie prezentacji integrowało wiedzę i umiejętności z wielu przedmiotów – zajęć komputerowych, historii i przyrody. Nasi uczniowie z zadania wywiązali się znakomicie.
Kolejnym pomysłem było zainteresowanie tematem uczniów klas pierwszych. Wybraliśmy legendy związane z regionem BWH. Nauczycielka Pani  Krystyna Waniak przeczytała wybrane legendy, a uczniowie pod opieką wychowawczyń wykonali piękne ilustracje.
Kolejnym pomysłem było przygotowanie przedstawienia o legendach w wykonaniu uczniów klasy 4c. Postanowiliśmy, aby również był to projekt międzyprzedmiotowy. Na początku uczniowie pod opieką nauczycielki języka polskiego Pani Małgorzaty Olbert zapoznali się z zasadami przygotowania zaproszenia dla rodziców i dziadków. Następnie pod opieką wychowawczyni i nauczycielki zajęć komputerowych Pani Marzeny Boczkowskiej przepisali i wydrukowali zaproszenia w programie Word. Reżyserem przedstawienia była nauczycielka historii i bibliotekarz Pani Krystyna Waniak. Na lekcji historii uczniowie otrzymali broszurki z legendami, do których wykonali piękne ilustracje i po przedstawieniu podarowali je rodzicom. Spotkania z rodzicami oraz dziadkami odbyły się w bardzo miłej atmosferze dzięki przygotowanym przez mamy uczniów wypiekom.
Sukces aktorów i miłe przyjęcie przez rodziny uczniów skłonił nas do zaproszenia uczniów klas pierwszych na przedstawienie o legendach połączone z uroczystym przyjęciem i pasowaniem na czytelników szkolnej biblioteki.  Uroczystość została przygotowana wspólnie z Panią  Renatą Filipecką.  Wszystkie działania stworzyły uzupełniającą się całość.
Po etapie pogadanek i przedstawienia legend nadszedł czas na przygotowanie konkursu. Był to konkurs wiedzy o BWH, a za materiały utrwalające wiedzę posłużyły prezentacje wykonane przez uczniów, skompilowane przez Panią Krystynę Waniak. Konkurs odbył się przy użyciu SPE. Na tablicy multimedialnej uczniowie obejrzeli prezentację, następnie na komputerach zalogowali się na swoje indywidualne konta na SPE, gdzie rozwiązali test wiedzy o BWH. Wyniki uczniów były znakomite, zostały nagrodzone cennymi upominkami.
Wykonanie zadań w projekcie zintegrowało i poszerzyło wiedzę naszych uczniów o najbliższym regionie. Przez 4 lata Krystyna Waniak i Ewa Leśnicka przy współpracy z Panią Krystyną Chmiel z MiGBP w Lewinie Brzeskim realizowały działania innowacyjne i obecnie innowację pedagogiczną w klasie integracyjnej. Informacje dotyczyły historii naszego miasta, następnie poszerzaliśmy wiedzę o historię Nowej Wsi Małej, Kantorowic i Łosiowa. Każdy rok pracy i nauki kończyliśmy konkursem wiedzy o mieście i gminie Lewin Brzeski.
Udział w projekcie był dla uczniów bardzo ciekawy i inspirujący, integrował wiedzę i umiejętności z wielu przedmiotów oraz wykorzystywał technologię informacyjno – komunikacyjną.
Nagrodą za wykonaną pracę były bardzo atrakcyjne nagrody rzeczowe.
 
 mgr Krystyna Waniak

Biblioteka PSP w Lewinie Brzeskim realizuje projekt BWH Biblioteka PSP w Lewinie Brzeskim realizuje projekt BWH Biblioteka PSP w Lewinie Brzeskim realizuje projekt BWH Biblioteka PSP w Lewinie Brzeskim realizuje projekt BWH

Biblioteka PSP w Lewinie Brzeskim realizuje projekt BWH Biblioteka PSP w Lewinie Brzeskim realizuje projekt BWH Biblioteka PSP w Lewinie Brzeskim realizuje projekt BWH Biblioteka PSP w Lewinie Brzeskim realizuje projekt BWH

Biblioteka PSP w Lewinie Brzeskim realizuje projekt BWH Biblioteka PSP w Lewinie Brzeskim realizuje projekt BWH Biblioteka PSP w Lewinie Brzeskim realizuje projekt BWH Biblioteka PSP w Lewinie Brzeskim realizuje projekt BWH

Biblioteka PSP w Lewinie Brzeskim realizuje projekt BWH Biblioteka PSP w Lewinie Brzeskim realizuje projekt BWH Biblioteka PSP w Lewinie Brzeskim realizuje projekt BWH

Biblioteka PSP w Lewinie Brzeskim realizuje projekt BWH Biblioteka PSP w Lewinie Brzeskim realizuje projekt BWH