×
Wyszukaj w serwisie
×

Świetlica Terapeutyczna najlepsza w kraju

Mamy zaszczyt poinformować, że Świetlica Terapeutyczna w Lewinie Brzeskim po raz trzeci otrzymała dofinansowanie w Programie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej „Świetlica – Dzieci – Praca” na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminie, w latach 2011 – 2015.

W tym roku, podobnie jak w poprzednim, nasza oferta zdobyła podczas oceny konkursowej największą liczbę punktów, plasując się tym samym na pierwszym miejscu w rankingu podmiotów starających się o dofinansowanie. Można więc śmiało stwierdzić – jesteśmy najlepsi w kraju!!! Dotację otrzymało tylko dwadzieścia świetlic z całego kraju.
Nowy projekt pod hasłem „Świetlica Kuźnią Talentów dla dzieci, rodziców, wolontariuszy, stażystów i seniorów” realizowany będzie od 2 września do 31 grudnia 2013 roku. Będzie miał na celu wyłonienie wśród dzieci i młodzieży talentów oraz mocnych stron, ich odpowiedni rozwój i prezentację.
 Podczas tych czterech miesięcy dzieciwraz ze swoimi rodzinami wezmą udział w wielu atrakcyjnych zajęciach, imprezach i wycieczkach.
Zorganizowane zostaną m.in.: zajęcia i turnieje sportowe, warsztaty plastyczno – manualne, spotkania tematyczne z zaproszonymi gośćmi, akcje ekologiczne, eksperymenty i lekcje pokazowe (z chemii, fizyki oraz informatyki) prowadzone przez nauczycieli Gimnazjum w Lewinie Brzeskim i liderów gimnazjalnych, warsztaty fotograficzne, kulinarne, kronikarskie, informatyczne, zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży, zajęcia psychologiczne dla rodziców, imprezy integracyjne (np.: Święto Pieczonego Ziemniaka).
W soboty 25. dzieci  weźmie udział w integracyjnych wyjazdach edukacyjno – kulturalnych, m.in. do Kopalni w Złotym Stoku, Muzeum Śląska Opolskiego czy Kopalni Guido w Zabrzu, ale także do kina, teatru muzycznego i aquaparku. W sumie odbędzie się 10 wycieczek. Na część z nich dzieci pojadą razem ze swoimi rodzinami.
To tylko niektóre z wielu atrakcji, jakie zaplanowano w w/w projekcie.  Już teraz serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych (dzieci, młodzież i osoby dorosłe). Zapraszamy także seniorów do współpracy.
Przypominamy, że rok i dwa lata temu również realizowaliśmy projekty finansowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej: w 2011 roku projekt „Szkoła pływania, gotowania i … przetrwania” a w 2012 roku projekt „Ekologia i kultura to nasza druga natura”.
 
Bronisława Nazarko