×
Wyszukaj w serwisie
×

Warsztaty dziecięcego masażu Shantala

Warsztaty dziecięcego masażu

Zapraszamy rodziców chcących w sposób optymalny opiekować się swoimi dziećmi, dać im mocne podstawy do dalszego rozwoju na bezpłatne Warsztaty masażu Shantala.

Zajęcia rozpoczną się 29 czerwca o godzinie 10 w lokalu Żłobka ,Mały Staś'' w Lewinie Brzeskim ul.Kościuszki 52
Zgłoszenia na Warsztaty będą przyjmowane codziennie od poniedziałku 17 czerwca pod numerem telefonu 508239128 w godzinach od 12.30 - 13.30 lub za pomocą Formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie Żłobka.
Zajęcia prowadzić będzie Instruktor Polskiej Szkoły Masażu Shantala Barbra Janek
Operacja finansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2012 w ramach działania 413 ,,Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”.

projekt