×
Wyszukaj w serwisie
×

Przypomnienie o terminach wprowadzenia nowego systemu gospodarki odpadami

Burmistrz Lewina Brzeskiego dziękuje mieszkańcom Gminy Lewin Brzeski za złożenie deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami i  jednocześnie przypomina, że:
  • z dniem 1 lipca 2013 roku rusza nowy system gospodarki odpadami.
  • do 30 czerwca 2013 roku należy skutecznie rozwiązać dotychczasową umowę z firmą na odbiór i zagospodarowanie odpadów.
  • od 1 lipca 2013 roku Gmina zorganizuje i będzie ponosiła koszty odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych, a także wyposażenia nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów.
  • od 1 lipca 2013 roku mieszkańcy oraz przedsiębiorcy będą wnosili do Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim, co miesiąc, do 15 dnia każdego miesiąca, opłatę na podstawie złożonych deklaracji.

Więcej informacji w zakładce Gospodarka odpadami.