×
Wyszukaj w serwisie
×

Piękna Wieś Opolska 2013

Zarząd Województwa Opolskiego, przykładem lat ubiegłych, ogłosił szesnastą już edycję Konkursu „Piękna Wieś Opolska 2013” motto: „Z przeszłości do przyszłości”.
W tegorocznym konkursie uczestnicy oceniani są w kategoriach „Najpiękniejsza wieś”, „Najlepszy start w odnowie Wsi”, „Najlepszy projekt odnowy Wsi” oraz „Najpiękniejsza zagroda wiejska”. Kryteria oceny, tak jak w latach ubiegłych, odnoszą się do aktywności społeczności lokalnej, zorganizowania procesu odnowy, dbałości o zachowanie i kształtowanie krajobrazu wiejskiego oraz kryteriów akcji „Wieś przyszłości”.
Mając na uwadze znaczenie zasobów kultury materialnej i niematerialnej dla rozwoju Wsi i dążenie do utworzenia atrakcyjnego produktu turystycznego i ciekawej oferty życia dla mieszkańców, w 2013r. do regulaminu konkursowego wprowadzono po raz pierwszy kategorię specjalną, w której sołectwa mogą ubiegać się o tytuł „Wsi dziedzictwa kulturowego”, tj. miejscowości o wysokim zasobie kulturowym, wyróżniającej się spośród innych dzięki specyfice i występowaniu kluczowego tematu przewodniego oraz posiadającej wyjątkowy, niepowtarzalny klimat. szczególnie oceniany będzie zasób, jakim dysponuje wieś, w skład którego wchodzi istniejąca substancja materialna i ukształtowanie miejscowości, infrastruktura pobytowa i atrakcje turystyczne.
Udział w kategorii specjalnej, ze względu na wysokie walory zasobu kulturowego, zgłosiła wieś Różyna. Wizytacja komisji konkursowej z udziałem Wojewody Opolskiego Ryszarda Wilczyńskiego miała miejsce dnia 18 czerwca 2013r. Do uczestnictwa w pracach komisji zaproszono również przedstawicieli takich instytucji jak Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków, Opolski Oddział Narodowego Instytutu Dziedzictwa, Narodowy Instytut Dziedzictwa, Instytut Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Muzeum Wsi Opolskiej.

zdjęcie 1.jpeg zdjęcie 2.jpeg zdjęcie 3.jpeg

zdjęcie 4.jpeg zdjęcie 5.jpeg zdjęcie 6.jpeg

zdjęcie 7.jpeg zdjęcie 8.jpeg

W opolskim konkursie z terenu naszej Gminy wzięły udział również wieś Chróścina w kategorii „Najpiękniejsza wieś”, 

 

 

zdjęcie 9.jpeg zdjęcie 10.jpeg zdjęcie 11.jpeg
 

oraz projekt wsi Skorogoszcz pn. „Legenda o Skorogoszczy” w kategorii „Najlepszy projekt odnowy wsi”. Wizytacje komisji konkursowej, już w innym składzie, miały miejsce dnia 20 czerwca 2013r.

Zgodnie z harmonogramem, konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 10 sierpnia 2013r. Mamy nadzieję, iż członkowie obydwu komisji, docenią urok naszych miejscowości, a także pomysłowość, inwencję twórczą i zaangażowanie mieszkańców.