×
Wyszukaj w serwisie
×

Spotkanie w Jasionie

Spotkanie Jasioniaków  odbyło się w dniu 8 czerwca 2013 r , w ciągu uroczystości związanych z dniami Lewina Brzeskiego i poświecone zostało jej mieszkańcom, którzy w większości przybyli z Kresów Wschodnich, głównie z powiatu Krzemieniec, gminy Szumsk.
Z wyliczeń pobieżnych i dokumentów znajdujących się w Starostwie Powiatowym w Brzegu wynika, że mieszkańcy  Ci przybyli w dniu 10 lipca 1945 roku i  po tym dniu do końca 1946 roku przybyło  40 rodzin , ok. 160 osób.  Na tym spotkaniu natomiast uczestniczyło  121 osób, z różnych stron Polski, głównie z Lewina Brzeskiego, Opola, Brzegu. Najstarszą uczestniczką spotkania była pani Regina Sytyk  91 lata, która pochodzi z rodziny  Renczów. 
W intencji  osób pochodzących z tej wsi  i ich przodków zmarłych tu i tam na Wołyniu z okazji 70- tej rocznicy mordów dokonanych  na ludności polskiej przez banderowców na Kresach Wschodnich, odbyła się Msza Święta, którą celebrował ks. Grzegorz Rencz potomek rodziny Renczów przybyłych z Szumska.
Wcześniej przed Mszą o godz. 1300 gości i uczestników spotkania przywitała Pani Elżbieta Ubowska Sołtys wsi Jasiona. Następnie  Janek Bielecki  przedstawił  program tego spotkania.  Organizatorzy w składzie Jan Bielecki, Ryszard Borkowski, Maria Górajczyk,  Zofia Rencz i Jan Jeleńkowski z Panią  Sołtys wsi Jasiona na czele, przewidzieli dla gości  i uczestników spotkania  po uroczystym obiedzie różne atrakcje:
1. Opowiadanie  Jana Jeleńkowskiego  i wspomnienia zebrane o  Wołyniu skąd przybyliśmy,na  nasze na dawne ziemie Piastów co robiliśmy tu po wojnie  łącznie  z tym, gdzie chodziliśmy tu do  szkoły  podstawowej  i kiedy. Na  tym spotkaniu była  także Pani Lidia Surowiec nasza    nauczycielka byłej  czteroklasowej Szkoły Podstawowej w Jasionie otwartej  w 1953 roku .Pani Lidia Surowiec uczestniczyła w tym spotkaniu  jako gość honorowy, gdyż w tym roku minęła 60  rocznica otwarcia tej szkoły w Jasionie a uczyła  w naszej szkole do 1970 roku. W spotkaniu tym uczestniczyły   22 osoby z tej szkoły.
2. Film i zdjęcia "Ukraina 2011"    Waldemara i Małgosi Deski   z Częstochowy oraz Lucyny Chojnackiej   z Łosiowa  z cyklu " Szukamy korzeni "  pokazane zostały w pobliżu w  istniejącym od kilku lat w Jasionie  " Domku  Myśliwskim " . 
3. Następnie przy ładnej pogodzie i przysmakami z grilla oraz ciastami z domowego wypieku   przy kawie,  a także w dostatecznej ilości soków i wody mineralnej odbywały się towarzyskie rozmowy  i wspomnienia, a dzieci mogły się bawić   w pobliżu placu zabaw. Rozmowom nie było końca nawet po zachodzie słońca. Niektórzy spośród  uczestników spotkania zastanawiali się co będzie za te następne 5 lat jak się może będziemy chcieli się spotkać . 
4. Co i  jak było pozostanie  w pamięci uczestników spotkania, ale  zostało także zapisane dla potomnych  w Księdze Pamiątkowej  i uwidocznione na zdjęciach i na krótkim filmie.
     
Z dedykacją dla uczestników spotkania  i mieszkańców naszej "małej ojczyzny"


Jan Jeleńkowski 

IMG_7078.jpeg IMG_7274.jpeg

IMG_7350.jpeg IMG_7385.jpeg