×
Wyszukaj w serwisie
×

Sposób płatności za śmieci

Burmistrz Lewina Brzeskiego informuje, że od dnia 01 lipca br. osobom, które złożyły deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Lewin Brzeski, zostaną dostarczone informacje o wysokości opłaty, terminie płatności oraz indywidualnym numerze konta, na który należy dokonywać należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku nieotrzymania powyższej informacji można zgłosić się do tut. Urzędu Miejskiego, Rynek-Ratusz, pok. nr 2 lub uzyskać informację pod nr telefonu: 77 424-66-70, 77 424-66-00.