×
Wyszukaj w serwisie
×

Zaproszenie do wzięcia udziału w XVI Wystawie AGROKOMPLEKS

 
Agencja Rynku Rolnego zaprasza przedsiębiorców branży spożywczej, rolniczej oraz przemysłu rolno-spożywczego zainteresowanych rynkiem Federacji Rosyjskiej do wzięcia udziału w XVI Wystawie AGROKOMPLEKS 2013 w dniach 24-26 października 2013 r. w Kaliningradzie.
Obwód Kaliningradzki zainteresowany jest pogłębianiem współpracy w dziedzinie rolnictwa z partnerami z Polski, zarówno handlowej, jak i inwestycjami w przetwórstwo rolnospożywcze. Polskie produkty cieszą się wśród mieszkańców obwodu dużym zainteresowaniem i uznaniem, a władze obwodu deklarują pomoc polskim przedsiębiorcom. Udział w wystawie AGROKOMPLEKS będzie okazją dla polskich przedsiębiorców don zaistnienia na sąsiedzkim, bliskim kulturowo i perspektywicznym rynku Obwodu Kalingradzkiego, a także całej Federacji Rosyjskiej.
Do udziału w wystawie AGROKOMPLEKS zaproszeni są:
· producenci żywności i napojów,
· producenci urządzeń i sprzętu dla przemysłu spożywczego,
· producenci pojemników i opakowań,
· producenci maszyn i urządzeń rolniczych, agrochemii,
· specjaliści uprawy zbóż i ziemniaków oraz ich przechowywania,
· inwestorzy w sektor mleczarski, hale i park maszynowy, uprawę warzyw, hodowlę trzody chlewnej.
W ramach wsparcia polskich producentów żywności oraz maszyn Agencja Rynku Rolnego wspólnie z Wydziałem Promocji Handlu i Inwestycji Konsulatu RP w Kaliningradzie organizuje na Targach AGOKOMPLEKS 2013 stoisko narodowe o łącznej powierzchni 64 m2.
Oferta ARR obejmuje:
1. nieodpłatne udostępnienie powierzchni wystawienniczej na stoisku narodowym - miejsce do prezentacji oferty/wyrobów zainteresowanego przedsiębiorcy oraz odbywania spotkań biznesowych z kontrahentami rosyjskimi.
2. udział w zorganizowanej przez ARR Regionalnej Konferencji Przedsiębiorców Branży Rolno-Spożywczej (drugi dzień wystawy), podczas której będzie można zaprezentować swoją firmę. Rosyjski urząd celny przedstawi aktualne warunki obrotu towarowego produktami rolno spożywczymi, zaś przedsiębiorcy obecni już na rynku rosyjskim podzielą się swoimi doświadczeniami z dotychczasowej działalności.
Koszty własne przedsiębiorcy obejmują:
Transport produktów i materiałów promocyjnych na stoisko;
Koszty zakwaterowania (pokój jednoosobowy - 3000 rubli za dobę tj. około 320 PLN).
Koszty podróży oraz wizy (koszt rosyjskiej opłaty wizowej wynosi 154 PLN).
Koszt ubezpieczenia zdrowotnego z pokryciem €30 000 ważnego na terenie Federacji Rosyjskiej na okres pobytu w Rosji.
Pomoc ze strony ARR obejmuje również bezpłatną rezerwację hotelu. Przedsiębiorcy zainteresowani ofertą proszeni są o zgłoszenie swojej firmy i formy ekspozycji oraz liczby osób w terminie do dnia 31 lipca 2013 r.
Kontakt:
Agencja Rynku Rolnego - Oddział Terenowy w Olsztynie
e-mail: olsztyn@arr.gov.pl
tel. +48 89 535 47 23 faks: +48 89 527 92 49