×
Wyszukaj w serwisie
×

Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Plakat.jpg

Informujemy, że w dniach 16 – 17 lipca 2013 r. na terenie Gminy Lewin Brzeski zostanie przeprowadzona zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Akcja jest bezpłatna i zostanie przeprowadzona wspólnie z Zakładem Przetwarzania Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego ; Przedsiębiorstwem Gospodarki Odpadami MB Recycling; z siedzibą przy ul. Głowackiego 4a/15 w Kielcach.
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny to  stare lub niesprawne urządzenia RTV, AGD, komputerowe, informatyczne, narzędzia elektryczne (innym słowem mówiąc - każde urządzenie, które działa na prąd poprzez włączenie do kontaktu lub na baterie). Stary lub niesprawny sprzęt elektryczny i elektroniczny (nawet zabawki elektryczne!) jest traktowany jako odpad niebezpieczny i oznaczony piktogramem przekreślonego kosza – to oznacza, że nie można ich wyrzucać łącznie z odpadami komunalnymi.
Sprzęty elektryczne i elektroniczne zwierają metale ciężkie takie jak rtęć, kadm, ołów, które przyczyniają się do powstawania chorób nowotworowych, chorób serca i in. Z elektrośmieci wyrzuconych w miejscu niedozwolonym, z czasem metale ciężkie przedostają się do gleby. Metale ciężkie znajdujące się w jednej baterii są w stanie zanieczyścić 1 metr sześcienny ziemi lub 400 litrów wody. Co to oznacza, że poprzez glebę czy wodę, szkodliwe substancje dostają się do roślin, do organizmów zwierząt a finalnie do naszego pożywienia!
Odpady w postaci zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego mogą być oddawane do placówek handlowych przy zakupie nowego sprzętu tego samego rodzaju zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2005 r., Nr 180, poz. 1495 ze zm.). W sklepie – gdy kupujemy nowe urządzenie, możemy oddać do sklepu urządzenie tego samego rodzaju (np. kupując nowy telewizor, możemy oddać stary).
Pamiętajmy, że za wyrzucenie elektrośmieci w miejscu niedozwolonym grozi kara grzywny do 5000 zł! Dlatego też, zachęcamy do skorzystania ze zbiórki i dostarczenie w wyznaczonym terminie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny powinien być kompletny.
Aby każdy mógł skorzystać z akcji, zbiórka zostanie przeprowadzona w prawie każdym sołectwie. W określonych godzinach będzie odbierany sprzęt. W przypadku sprzętu większych rozmiarów (np. pralka, lodówka) jest możliwość odebrania sprzętu spod domu, wystarczy zgłosić telefonicznie i ustalić termin i miejsce odbioru indywidualnie z mieszkańcem. Koordynator zbiórki- Pan Michał Miciak tel. 883 700 198.
Co się dzieje ze Zużytym Sprzętem Elektrycznym i Elektronicznym po przekazaniu do odpowiedniego punktu selektywnej zbiórki? Zebrany sprzęt trafia do zakładu przetwarzania gdzie jest demontowany i wydzielane są frakcje, zaś szkodliwe substancje poddawane są procesom utylizacji. Poszczególne surowce (plastiki, metale itp.) są poddawane dalszemu przetworzeniu w celu ponownego wykorzystania. Dzięki temu uzyskujemy prawidłowy cykl życia sprzętów elektrycznych i elektronicznych.

 

DOCharmonogram elektrośmieci MB RECYKLING.doc