×
Wyszukaj w serwisie
×

Kolektory słoneczne w przedszkolach

 

Kolektory-sloneczne-fakty-i-mity-CM8Smx Obecnie Gmina Lewin Brzeski jest w trakcie realizacji zadania pn. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż kolektorów słonecznych dla budynków użyteczności publicznej – publicznych przedszkoli w Gminie Lewin Brzeski”.
Zadanie swoim zakresem obejmuje montaż instalacji wykorzystującej energię z OZE do przygotowania c.w.u. w przedszkolach w Łosiowie (ul. Główna i J. Barona) oraz w Skorogoszczy i Przeczy.
Wykonawcą robót jest wyłoniona w trybie przetargu nieograniczonego, firma CARSTEN Sp. z.o.o. z Tychów. Wartość robót zgodnie z ofertą wykonawcy wyniesie 78 683, 10 zł brutto. Na realizację przedsięwzięcia Gmina uzyskała, zgodnie z podpisaną z Samorządem Województwa Opolskiego umową, dofinansowanie ze środków UE w ramach PROW 2007-2013 na poziomie 75% kosztów kwalifikowanych netto. Planowany termin zakończenia robót to 19.08.2013r.