×
Wyszukaj w serwisie
×

Zintegrowany Informator Pacjenta (ZIP)

 

nfz_logo.jpeg Od 1 lipca 2013r. Narodowy Fundusz Zdrowia wdraża Zintegrowany Informator Pacjenta. Jest to ogólnopolski serwis danych dotyczący leczenia i finansowaniu świadczeń przez Narodowy Fundusz Zdrowia. System składa się z czterech głównych części:
- Serwisu informacyjnego Twój Portal;
- Informatora Gdzie się Leczyć;
- Rejestru Usług Medycznych;
- zakładki Prawo do świadczeń zdrowotnych.
W kolejnych etapach system będzie umożliwiał:
•    obsługę wniosków składanych w imieniu świadczeniobiorcy przez rodziców, opiekunów prawnych, pełnomocników,
•    zgłaszanie nieprawidłowości tj. umożliwienie użytkownikowi zgłaszania do NFZ świadczeń, które zostały wykazane przez świadczeniobiorcę, a nie miały miejsca w rzeczywistości,
•    przekazanie NIP i REGON płatnika składek, daty zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz liczby osób zgłoszonych do ubezpieczenia przez świadczeniobiorcę,
•    podanie wysokości składek wpłaconych lub należnych w zestawieniu do kosztów refundacji w zakładce informacje o ubezpieczeniu,
•    dostosowanie portalu ZIP do wymagań osób niepełnosprawnych,
•    składanie wniosków o dostęp do systemu poprzez e-PUAP i podpis kwalifikowany.
Więcej informacji w tej kwestii pod adresem: http://nfz-opole.pl/swiadczeniobiorcy/komunikat_ZIP.html.
Wszelkich informacji ww. sprawie udziela Wydział Organizacyjny nr tel. 77-40-20-116 lub 77-40-20-115, adres e-mail: beata.cyganiuk@nfz-opole.pl, bernadeta.trawka@nfz-opole.pl lub artur.martyna@nfz-opole.pl.