×
Wyszukaj w serwisie
×

Przebudowa dachu świetlicy wiejskiej w Ptakowicach

 

W maju 2012 roku Gmina Lewin Brzeski złożyła do Stowarzyszenia „Brzeska Wieś Historyczna” wniosek o przyznanie pomocy dla zadania pn. „Przebudowa dachu świetlicy wiejskiej w Ptakowicach”. W sierpniu ub. roku podpisana została umowa o przyznanie pomocy z Samorządem Województwa Opolskiego. W marcu 2013 roku wyłoniono, w trybie przetargu nieograniczonego,  wykonawcę  przedmiotowego zadania.  Prace te wykonywała firma AKBUD Andrzej Kijas z siedzibą w Opolu. W dniu 23.07.2013 r. został podpisany protokół odbioru końcowego robót budowlanych prowadzonych przy „Przebudowie dachu świetlicy wiejskiej w Ptakowicach”. W ramach zadania wykonano nową konstrukcję dachu wraz z pokryciem, kominy i obróbki blacharskie oraz docieplenie stropu. Koszt robót wyniósł 111.639,51 zł. Prace te były możliwe dzięki uzyskaniu dofinansowania ze środków UE w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na operację w zakresie działania „Odnowa i rozwój wsi”. Poziom dofinansowania to 80% kosztów kwalifikowalnych netto.

DSC08915 DSC08917 DSC09036

DSC09038 DSC09052 DSC09056

DSC09059 DSC09106 DSC09109

DSC09113 DSC09149 DSC09152

DSC09195 DSC09199 DSC09213