×
Wyszukaj w serwisie
×

Stowarzyszenie „Brzeska Wieś Historyczna” organizuje szkolenie wyjazdowe aktywizujące!

  Stowarzyszenie "Brzeska Wieś Historyczna" zaprasza osoby pracujące w rolnictwie, domowników lub chętnych do współpracy w zakresie produkcji  i sprzedaży produktów rolnych lub ekologicznych na wyjazd do Lokalnych Grup Działania: Dunajec-Biała oraz Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku”.
Wyjazd odbędzie się w dniach od 11 do 13 września 2013 r., jego celem będzie zwiększenie świadomości mieszkańców z terenu LGD Brzeskiej Wsi Historycznej (rolników) w zakresie promocji produktów rolnych/ lokalnych i nowych form dystrybucji na przykładzie działania realizowanego przez GRUPĘ ODROLNIKA  Stowarzyszenia Konsumentów i Producentów.
Wyjazd poza pokazaniem dobrych przykładów wykorzystania środków Leader przez organizacje z Małopolski obejmuje także część teoretyczno-szkoleniową z tematyki produkcji żywności ekologicznej, sprzedaży produktu lokalnego oraz przedsiębiorczości na wsi.
Na wyjazd zapraszamy osoby przede wszystkim te, które mają zamiar wykorzystać nabytą wiedzę i umiejętności w praktyce, podczas działań zawodowych i społecznych, które są zainteresowane założeniem działalności gospodarczej nierolniczej w zakresie produkcji produktów ekologicznych. Pierwszeństwo udziału w wyjeździe  będzie przysługiwało osobom, które zadeklarują chęć zarobkowania poprzez produkcję żywności ekologicznej oraz potrzebę pogłębiania wiedzy w tym zakresie.
Celem zapisania się na wyjazd prosimy o kontakt pod numerem tel. 77 412 90 21.
Wyjazd współfinansowany będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju Obszarów Wiejskich.