×
Wyszukaj w serwisie
×

Spotkanie w spr. utworzenia subregionu opolskiego

W związku z trwającymi konsultacjami społecznymi projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w  dniu 22 sierpnia 2013 roku w Sali „Orła Białego” Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego odbyło się spotkanie konsultacyjne  z przedstawicielami subregionów województwa opolskiego, w którym uczestniczył także Burmistrz Artur Kotara.

Miało ono charakter spotkania roboczego,  podczas którego ustalono m.in., że gmina Lewin Brzeski jako członkiem Aglomeracji Opolskiej nie może uczestniczyć w pracach nad utworzeniem subregionu opolskiego, gdyż każdy subregion posiada własną, odrębną od innych, strategię rozwoju.