×
Wyszukaj w serwisie
×

Utworzenie subregionu Brzeskiego

W dniu 21 sierpnia 2013 roku Burmistrz Lewina Brzeskiego Pan Artur Kotara uczestniczył w spotkaniu w sprawie utworzenia subregionu Brzeskiego.

Oprócz gminy Lewin Brzeski w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele gminy Brzeg, Skarbimierz, Olszanka, Oława, Grodków, Lubsza, oraz przedstawiciele Powiatu Brzeskiego.

Celem spotkania było omówienie zakresu działań, które będą realizowane w ramach planowanego  do utworzenia obszaru. m.im. problem spójnego systemu inwestycyjnego w zakresie infrastruktury drogowej i komunalnej, transportu publicznego, zarządzanie zasobami przyrodniczymi i wodnymi, a także zatrudnienia i rynku pracy.

Poruszony został również problem czy Gmina Lewin Brzeski, która jest członkiem Aglomeracji Opolskiej oraz Gmina Grodków, będąca członkiem Subregionu Nyskiego może być jedną z gminy tworzących Subregion Brzeski. Jednakże do czasu rozstrzygnięcia tej kwestii przez Marszałka Województwa Opolskiego sprawa utworzenia obszaru została wstrzymana.