×
Wyszukaj w serwisie
×

Konferencja regionalna w Urzędzie Marszałkowskim

Herb opolskie.jpg

Z udziałem Burmistrza Artura Kotary, w dniu 28 sierpnia 2013 roku w Sali Orła Białego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego, w ramach trwających konsultacji społecznych projektu Umowy Partnerstwa,  odbyła się konferencja regionalna. 

Uczestniczyli w niej przedstawiciele samorządów terytorialnych, partnerzy społeczno-gospodarczy, administracja rządowa, organizacje pozarządowe i środowiska akademickie.

Konferencja regionalna przeprowadzona była we współpracy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego. Miała ona na celu zebranie opinii oraz uwag na temat kierunków wsparcia z funduszy unijnych na lata 2014-2020.