×
Wyszukaj w serwisie
×

Spotkanie w Brzeskiej Wsi Historycznej

  bwh.gif

W dniu 27 sierpnia 2013 roku w siedzibie Stowarzyszenia Brzeska Wieś Historyczna w Krzyżowicach odbyło się spotkanie poświecone możliwościom pozyskiwania środków finansowych z funduszy UE na przyszłe lata. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele gmin Lewin Brzeski, Olszanka, Skarbimierz i Lubsza.

Celem spotkanie było nakłonienie wójta gminy Lubsza do przystąpienia do Stowarzyszenia,  gdyż w latach  2013-2020, aby spełnić kryterium unijne, obszar funkcjonalny Stowarzyszenia powinien wynosić minimum 30 tyś. mieszkańców. Z uwagi na to zaproponowano Lubszy przystąpienie do Stowarzyszenia.

W związku z tym oczekujemy na decyzję wójta a następnie uchwały Rady Gminy Lubsza.