×
Wyszukaj w serwisie
×

Pieniądze z PROW-u uatrakcyjnią centra naszych wsi

W dniu wczorajszym tj. 4 września 2013 Burmistrz Lewina Brzeskiego  Artur Kotara dokonał w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego aktu podpisania umów o przyznanie pomocy na zadania w zakresie Odnowy i Rozwoju Wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Umowy zawarte pomiędzy Gminą Lewin Brzeski a Samorządem Województwa Opolskiego dotyczą realizacji dwóch zadań i obejmować będą kilka sołectw z terenu naszej Gminy.  Pierwsze zadanie pod nazwą „ Zagospodarowanie rekreacyjne centrów wsi” realizowane będzie we wsiach  Łosiów, Jasiona, Nowa Wieś Mała, Strzelniki, Ptakowice. Całkowita wartość zadania opiewa na kwotę 73.107zł z czego dofinansowanie to aż 47.549zł. Pozostała część  zadania finansowana będzie z budżetu Gminy Lewin Brzeski.  Zakres zadania obejmował będzie min. wyposażenie placów zabaw w urządzenia zabawowe tj. ściana wspinaczkowa, karuzela tarczowa, huśtawka dwuosobowa bujaki na sprężynach itp.

Zadanie drugie pod nazwą „ Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez montaż elementów siłowni zewnętrznej”  dotyczy miejscowości Łosiów. W ramach tego zadania w Łosiowie powstanie zewnętrzna siłownia wyposażona w kilka urządzeń rekreacyjnych, z których korzystać będą mogli wszyscy mieszkańcy. Koszt tego zadania to 18.539zł z czego 14.831 stanowi  dofinansowanie.

Niewątpliwie oba te zadania przyczynią się do zwiększenia oferty rekreacyjnej dla mieszkańców naszych sołectw i stanowić będą doskonałe miejsce czynnego odpoczynku dla dzieci  i ich rodziców. Inwestycje te powstaną jeszcze w tym roku a w opracowaniu są jeszcze dwie umowy dotyczące siłowni zewnętrznych w Lewinie i Skorogoszczy – powiedział Artur Kotara Burmistrz Lewina Brzeskiego.

 

Zewnętrzna siłownia Przykładowe urządzenie zewnętrznej siłowni Karuzela tarczowa Bujak na sprężynach