×
Wyszukaj w serwisie
×

Zgromadzenie Aglomeracji Opolskiej

W dniu 5 września 2013r Burmistrz Artur Kotara wziął udział w Zgromadzeniu Aglomeracji Opolskiej.

W trakcie spotkania poruszane zostały niezwykle istotne kwestie dotyczące między innymi instytucjonalizacji Aglomeracji Opolskiej oraz opracowania Strategii ZIT, stanowiącej obligatoryjny warunek uruchomienia środków finansowych przeznaczonych na realizację Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w zbliżającym się okresie programowania na lata 2014 – 2020.

Ponadto przedstawiciele 20 gmin wchodzących w skład AO dyskutowali nad projektem Statutu Aglomeracji Opolskiej, który jest obligatoryjnym dokumentem na drodze instytucjonalizacji AO.

Uchwalenie Statutu otworzy drogę do podjęcia uchwał przez poszczególne Rady Gmin wyrażających akces przystąpienia do stowarzyszenia.

Gmina Lewin Brzeski Aglomeracja Opolska