×
Wyszukaj w serwisie
×

Wydział Komunikacji już otwarty

W poniedziałek 2 września 2013 roku Burmistrz Lewina Brzeskiego Artur Kotara wraz ze Starostą Powiatu Brzeskiego Maciejem Stefańskim dokonali uroczystego otwarcia zamiejscowego Wydziału Komunikacji i Drogownictwa w Lewinie Brzeskim. W uroczystościach otwarcia uczestniczyli także Skarbnik Gminy Lewin Brzeski Urszula Smolińska, Sekretarz Gminy Barbara Chyża, Sekretarz Powiatu  Krzysztof Konik, Naczelnik Wydziału Komunikacji i Drogownictwa Tomasz Kośla oraz pracownicy wydziału zamiejscowego Tomasz Miski, Agnieszka Bronowicka, Magdalena Prymula.

Starania o ponowne otwarcie zamiejscowego Wydziału Komunikacji w naszym mieście trwały od kilku miesięcy i wymagały podpisania stosownego porozumienia pomiędzy Burmistrzem Arturem Kotarą a Starostą.

W wyniku trwających negocjacji Gmina Lewin Brzeski udostępniła pomieszczenia i zakupiła niezbędny sprzęt do funkcjonowania Wydziału Komunikacji a Starostwo Powiatowe oddelegowało swoich pracowników.

Dla naszych mieszkańców funkcjonowanie wydziału oznacza duże udogodnienia związane z dojazdem oraz z pewnością skróci czas oczekiwania na załatwienie spraw – powiedział Burmistrz Artur Kotara. 

W ramach powstałego zamiejscowego Wydziału Komunikacji będzie można załatwić wszelkie formalności związane z prawem jazdy oraz dowodem rejestracyjnym.

Poniżej przedstawiamy zakres pracy  biura.

Prawo jazdy:

 - wydawanie prawa jazdy nowym kierowcom,

- wymiana prawa jazdy związana z utratą, zagubieniem bądź zmiana danych adresowych, osobowych,

- uzyskanie przez kierowców dodatkowych kwalifikacji związanych z kierowaniem pojazdów,

- uzyskanie profilu kandydata na kierowcę przez osoby ubiegające się o prawo jazdy,

Rejestracja pojazdów:

- rejestrowanie i wyrejestrowywanie pojazdów,

- zgłoszenie sprzedaży,

- przenoszenie własności pojazdów,

- przyjmowanie zmian danych w dowodach rejestracyjnych

-   wydawanie wtórników dowodów rejestracyjnych,

- wydawanie kart pojazdów,

- wydawanie tablic rejestracyjnych.  

Serdecznie zapraszamy mieszkańców z tereny naszej gminy do załatwiania spraw z zakresu komunikacji i drogownictwa  w Urzędzie miejskim w Lewinie Brzeskim ul. Rynek 26 pok. Nr 10 w godzinach od 7.30 do 14.30.

Wszelki informacje dodatkowe dostępne są pod numerem telefonu 77 424 66 63.

 

Otwarcie Wydziału Komunikacji.jpeg    Otwarcie Wydziału Komunikacji2.jpeg Otwarcie Wydziału Komunikacji3.jpeg

Otwarcie Wydziału Komunikacji4.jpeg Otwarcie Wydziału Komunikacji5.jpeg Otwarcie Wydziału Komunikacji6.jpeg

Otwarcie Wydziału Komunikacji7.jpeg