×
Wyszukaj w serwisie
×

Akcja wzmożonego nawaniania gazu

Jak poinformowało tut. Urząd Miejski PGNiG SPV 4 Oddział w Zabrzu Zakład w Opolu Rozdzielnia Gazu w Brzegu zawiadamiamy odbiorców gazu, że w okresie od 16.09.2013 do 20.09.2013 prowadzona będzie akcja wzmożonego nawaniania gazu mająca na celu wykrycie wszystkich nieszczelności na sieciach i instalacjach gazowych.

Prosimy odbiorców o zgłaszanie wszelkich nieszczelności wykrytych na istalacjach gazowych wewnątrz budynków do administracji, właścicieli lub koncesjonowanych warsztatów rzemieśliniczych celem ich usunięcia.

NIeszczelności wykryte na zewnętrznych sieciach gazowych prosimy zgłaszać Rozdzielni Gazu pod numerem telefonu Pogotowia Gazowego 992 lub następującymi numerami telefonicznymi 77-416-23-17 ; 77 - 416 - 96 - 89.