×
Wyszukaj w serwisie
×

Uroczyste otwarcie placu zabaw w Chróścinie

 

Dnia 2 sierpnia 2013 miało miejsce uroczyste otwarcie placu zabaw w Chróścinie. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonał Pan Lesław Tomczak przewodniczący Opolskiego Stowarzyszenia Edukacji wraz z Zastępcą Burmistrza  Panem Dariuszem Struskim w towarzystwie miejscowych dzieci. Ksiądz proboszcz Marek Biernat z parafii Św. Jakuba Apostoła ze Skorogoszczy poświęcił plac zabaw.
Czynnie zaangażowany w projekt powstawania placu zabaw był Pan Władysław Górka, będący Radnym Gminy Lewin Brzeski, a jednocześnie pomysłodawca i sołtys sołectwa  Chróścina. Ponadto należy podkreślić znaczący udział Rady Sołeckiej, która również przyczyniła się do sprawnej organizacji prac. Podziękowania należą się także prezesom spółek: Panu Ireneuszowi Szporek reprezentującego Hydro-Lew i Panu Pawłowi Chojanckiemu Prezesowi Zarządu Mienia Komunalnego za udostępnione materiały i sprzęt.
Idea powstania obiektu zrodziła się blisko 2 lata temu, natomiast faktyczne prace trwały od jesieni ubiegłego roku.  Pomysł zagospodarowania    3 arowej nieruchomości gruntowej był reakcją na potrzeby lokalnej społeczności, ponieważ takiego obiektu nie było w Chróścinie od lat. Najwięcej czasu pochłonęły sprawy z zakresu procedury administracyjnej, bowiem właścicielem działki nie była Gmina Lewin Brzeski, lecz dawna Spółdzielnia Kółek Rolniczych.
Środki finansowe na powstanie obiektu pozyskane zostały przez Opolskie Stowarzyszenie Edukacji w Opolu, na czele którego stoi właśnie mieszkaniec Chróściny Pan Lesław Tomczak. Całkowity koszt placu zabaw wyniósł ponad 40 tys. zł. Dzięki tym środkom możliwy był zakup różnego rodzaju sprzętu (m.in. huśtawki, zjeżdżalnie) oraz ogrodzenia. Na uwagę zasługuje fakt, iż mieszkańcy Chróściny w ramach pracy społecznej brali udział w przygotowaniu nawierzchni gruntu, ponieważ przed dokonaniem właściwych prac należało teren wykarczować.
Zastępca Burmistrza w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na fakt, iż powstały plac zabaw to doskonały przykład oddolnej inicjatywy, która przy wsparciu podmiotów zewnętrznych odniosła sukces. Takie zaangażowanie się w sprawy lokalnej społeczności wymagało od inicjatorów zrozumienia bieżących potrzeb, a także poczucia estetyki danego miejsca. Plac zabaw z pewnością upiększa centrum wsi Chróścina.
Podjęty wysiłek opłacał się ponieważ Chróścina wreszcie doczekała się upragnionego placu zabaw. Lato jeszcze trwa i plac zabaw oblegany jest nie tylko przez miejscowe dzieci, ale także przez te z okolicznych miejscowości, gdzie mogą aktywnie i bezpiecznie spędzić wakacyjny czas.
Serdecznie gratulujemy inicjatorom tak dobrego pomysłu, dziękujemy tym wszystkim którzy przyczynili się do powstania tego obiektu i  mamy nadzieję, iż przykład projektu w Chróścinie będzie dobrym wzorem do naśladowania dla innych sołectw i wzbudzi w lokalnej społeczności potrzebę realizacji podobnych pomysłów w celu poprawy estetyki swoich miejscowości. Takie działania napewno integrują mieszkańców i powodują, że wieś opolska sukcesywnie staje się przyjemnym miejscem do życia.

20130802_112630 20130802_112552 20130802_112519_1

20130802_112113 20130802_111828_1 20130802_111636_1

20130802_111626_1