×
Wyszukaj w serwisie
×

Przedszkole promujące zdrowie

Od roku 2008 przedszkole pracuje zgodnie z koncepcją i strategią Szkoły Promującej Zdrowie. Cała społeczność naszego przedszkola wie, że zdrowie jest dobrem największym. Dlatego z wielkim przekonaniem i zaangażowaniem akceptuje i preferuje ideę szkoły promującej zdrowie.
Uchwałą Rady Pedagogicznej powołany jest zespół ds. promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej. Doskonalimy umiejętności i pogłębiamy wiedzę, bazując na mocnych stronach i poprawiając słabe.
Aktualizujemy wiedzę społeczności przedszkola poprzez prezentację koncepcji i strategii Szkół Promujących Zdrowie w gazetkach i ulotkach oraz na spotkaniach warsztatowych.

Dbamy o klimat społeczny, aby  sprzyjał tworzeniu warunków do dobrej i pracy i współpracy.
Koncepcja szkół promujących zdrowie jednoznacznie podkreśla konieczność współdziałania ze środowiskiem, Społeczność przedszkola „myśląc projektami, działając zadaniami”, pozyskuje sojuszników i sympatyków przedszkola, do współpracy i współdziałania na rzecz dzieci i ich rodzin.
Na podstawie diagnozy i wyników przeprowadzonej co roku ewaluacji planu wychowawczo – profilaktycznego, określany jest problem priorytetowy. Opracowane są zadania i działania, których realizacja  zmierza do rozwiązania problemu priorytetowego.
W ramach promocji zdrowia realizujemy różnorodne projekty , min.: „Jem owoce i warzywa, jestem zdrowy tak jak ryba”, „Ruch to zdrowie- każde dziecko ci to powie”, „Książka – mój przyjaciel”. Zadania z wyżej wymienionych projektów stały się działaniami systemowymi, w pracy pedagogicznej przedszkola. Przejawia się to w różnorodnych działaniach realizowanych w ramach edukacji zdrowotnej, podejmowanych przez: dzieci, rodziców, pracowników oraz sojuszników przedszkola.

Wszystkie nasze działania w zakresie promocji zdrowia pozwoliły na uzyskanie

Wojewódzkiego Certyfikatu Opolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie .

Certyfikat przyznany przez został na lata 2013- 2018. Wręczony został uroczyście przez Opolskiego  Kuratora Oświaty - Panią Halinę Bilik na spotkaniu dyrektorów szkół i przedszkoli.

TIFcertyfikat PPZ

Dziękujemy całej społeczności przedszkola za pracę i wysiłek włożony w realizację projektów oraz działalność na rzecz zdrowia i samopoczucia naszych podopiecznych.

 

Dyrektor Przedszkola Dorota Mościcka

 

Przedszkole Publiczne nr 2 w Lewinie Brzeskim Przedszkole Publiczne nr 2 w Lewinie Brzeskim