×
Wyszukaj w serwisie
×

Opolska Karta Rodziny i Seniora podpisana

Porozumienie w sprawie utworzenia OKRiS zostało podpisane w obecności Prezydenta RP.

Wczoraj tj. 17 września 2013r podczas oficjalnej wizyty Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego w Opolu miało miejsce uroczyste podpisanie porozumienia w sprawie Opolskiej Karty Rodziny i Seniora (OKRiS). W uroczystościach tych wziął udział Burmistrz Lewina Brzeskiego Artur Kotara, który składając podpis pod aktem porozumienia zadeklarował przystąpienie naszej gminy do opolskiego projektu wpisując się tym samym w założenia Specjalnej Strefy Demograficznej (SSD).

Porozumienie w sprawie Opolskiej Karty Rodziny i Seniora podpisało czterdzieści sześć gmin z terenu naszego województwa. Sygnatariusze  porozumienia  zobowiązali się m. in. do podejmowania wspólnych działań na rzecz rodzin wielodzietnych i zastępczych oraz osób starszych, na wymianę doświadczeń i informacji, na rozwijanie rozwiązań ujętych w Karcie. Idea powstania OKRiS jest odpowiedzią na problem depopulacji w naszym regionie i ściśle koreluje z założeniami SSD. Pomysł ten można nazwać innowacyjnym na skalę naszego kraju a założenia zawarte w Karcie zostaną przedstawione przez Prezydenta RP na Konwencie Marszałków w październiku tego roku. Prezydent podczas wizyty w Opolu stwierdził min. że problem depopulacji i starzejącego się społeczeństwa to nie tylko zadanie dla naszych samorządów ale to także zadanie dla całej Europy. Zbliżający się okres finansowania z środków UE na lata 2014-2020 to doskonały moment aby kwestie związane z depopulacją i starzejącym się społeczeństwem rozwiązywać przy udziale środków unijnych.

Gmina Lewin BrzeskiUrząd Marszałkowki Województwa OpolskiegoGodło - Polska