×
Wyszukaj w serwisie
×

Odkrywamy czystą Polskę

Zapraszamy do kolejnej, wspólnej edukacji i działań dla zachowania i poprawy stanu środowiska. We wrześniu odbędzie się ogólnopolska akcja „Sprzątanie Świata – Polska 2013”. Tegoroczna akcja odbędzie się pod hasłem: „Odkrywamy czystą Polskę”.
Sprzątanie Świata - Polska jest częścią międzynarodowego ruchu na rzecz ochrony środowiska. W Polsce akcję w 1994 roku zainicjowała  Mira Stanisławska-Meysztowicz, założycielka Fundacji Nasza Ziemia. „Sprzątanie Świata – Polska” to wspólna lekcja poszanowania środowiska. Jej celem jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko. Od 1994 roku, w trzeci weekend września wraz z setkami tysięcy wolontariuszy: młodzieżą, dorosłymi – wszystkimi, którym zależy na ochronie środowiska, w całej Polsce prowadzone są działania propagujące ograniczanie powstawania odpadów, selektywną zbiórkę i recykling, a także wyszukujemy i w miarę możliwości usuwamy dzikie wysypiska.
Serdecznie zachęcamy dzieci, młodzież, placówki oświatowe, firmy, a także osoby prywatne do wzięcia udziału w tegorocznej akcji proekologicznej. Spotkajmy się w akcji i razem odkrywajmy czysta Polskę!

Poniżej można pobrać kartę zgłoszenia, która stanowić będzie zgłoszenie Państwa szkoły/przedszkola do uczestnictwa w akcji „Sprzątania Świata – Polska 2013”. Proszę o jej wypełnienie i przesłanie do tut. Urzędu Miejskiego  (wysyłając na e-mail: k.lubczynska@lewin-brzeski.pl ; listownie bądź pod nr faxu 77 424 66 38). Na podstawie zgłoszenia Gmina zakupi worki i rękawiczki, będzie je można odebrać w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska, Rynek 26, pok. 14.

 

telefon do kontaktu: 77 424 66 39

DOCkarta_zgłoszenia_Sprzątanie_Świata_2013

Sprzątanie_Świata_2013