×
Wyszukaj w serwisie
×

Spełnione marzenia

Piątek 20 września 2013 roku był szczególnym dniem dla mieszkańców Saren Małych.  W dniu tym nastąpiło oficjalne uroczyste oddanie mieszkańcom Saren Małych pięknej świetlicy wiejskiej. Świetlica powstała w dość starym obiekcie po Ochotniczej Straży Pożarnej.  Po zlikwidowanej jednostce OSP pozostał w Sarnach Małych obiekt, który na wniosek sołectwa został przekazany mieszkańcom do wykorzystywania jako obiekt świetlicowy. W tamtym czasie bardzo odległym marzeniem była adaptacja budynku na świetlicę z prawdziwego zdarzenia. Z punktu widzenia Burmistrza, w czasie gdy tak wiele spraw związanych z bieżącym funkcjonowaniem gminy ciągle jest do załatwienia, trudno podejmuje się decyzje o wydatkowaniu środków na budowę świetlicy wiejskiej, na budowę obiektu, który z pozoru można uznać za luksus. Jednak samorządowcy dobrze wiedzą, jak ważną rolę i funkcję pełnią w lokalnych środowiskach takie obiekty jak świetlice wiejskie. Stąd też zapadła decyzja o adaptacji budynku na cele świetlicy wiejskiej. Gmina skorzystała tu z możliwości dofinansowania zadania ze środków Unii Europejskiej. W 2011 roku Burmistrz Lewina Brzeskiego, Pan Artur Kotara, podpisał umowę na dofinansowanie tej inwestycji ze środków unijnych. Całkowity koszt zadania zamknął się kwotą 458 000 zł, z tego dofinansowanie wyniosło 196 000 zł, a środki budżetu gminy to 262 000 zł. Zadanie zostało rozpoczęte w 2012 roku. W imieniu Burmistrza inwestycję prowadził Miejsko-Gminny Dom Kultury w Lewinie Brzeskim. Obiekt robi wrażenie – piękna duża sala, pomieszczenia towarzyszące, nowoczesny blok kuchenny, zagospodarowany teren przyległy.

W uroczystym otwarciu świetlicy brali udział mieszkańcy Saren Małych, Rada Sołecka, sołtys minionej kadencji i sołtys obecnie urzędujący, przedstawiciele Urzędu Miejskiego  z Burmistrzem Panem Arturem Kotarą na czele, Dyrektor Miejsko-Gminnego Domu Kultury, który realizował inwestycję, przedstawiciel miejscowego Banku Spółdzielczego, radni Rady Miejskiej w Lewinie Brzeskim, Proboszcz Parafii w Lewinie Brzeskim. Starosta Powiatu Brzeskiego Pan Maciej Stefański i członek Zarządu Województwa Opolskiego Pan Antoni Konopka.

Uroczystość otworzył Burmistrz Pan Artur Kotara, który podziękował wszystkim osobom zaangażowanym w realizację tego zadania. Następnie zabrał głos członek Zarządu Województwa Opolskiego Pan Antoni Konopka podkreślając znaczenie takich inwestycji dla budowania i rozwijania aktywności społecznej miejscowości wiejskich. Do przecięcia wstęgi Burmistrz zaprosił Panią Janinę Kutną-Siwuchin, byłą sołtys za kadencji której inwestycja została zrealizowana, Panią Stefanię Marchwińską obecną sołtys Saren Małych,  ks. Proboszcza, Starostę Brzeskiego i członka Zarządu Województwa Opolskiego.

Po przecięciu wstęgi obiekt został poświęcony i oficjalnie oddany do użytku społeczności Saren Małych.

Świetlica Sarny Małe 1.jpeg Świetlica Sarny Małe 2.jpeg Świetlica Sarny Małe 3.jpeg

Plakat swieto karpia na strone rgb.jpg Karta zgłoszeniowa - Konkurs kulinarny Opolski Karp...-2.docx Regulamin konkursu kulinarnego -Opolski Karp na naszych stołach.docx

Świetlica Sarny Małe 4.jpeg Świetlica Sarny Małe 5.jpeg Świetlica Sarny Małe 6.jpeg

Świetlica Sarny Małe 7.jpeg Świetlica Sarny Małe 8.jpeg Świetlica Sarny Małe 9.jpeg

Świetlica Sarny Małe 10.jpeg Świetlica Sarny Małe 11.jpeg Świetlica Sarny Małe 12.jpeg

Świetlica Sarny Małe 13.jpeg Świetlica Sarny Małe 14.jpeg Świetlica Sarny Małe 15.jpeg

Świetlica Sarny Małe 16.jpeg Świetlica Sarny Małe 17.jpeg Świetlica Sarny Małe 18.jpeg

Świetlica Sarny Małe 19.jpeg Świetlica Sarny Małe 20.jpeg Świetlica Sarny Małe 25.jpeg