×
Wyszukaj w serwisie
×

Niepewna przyszłość LGD Brzeska Wieś Historyczna

W czwartek 19 września 2013r przedstawiciele LGD Brzeska Wieś Historyczna na czele z Burmistrzem Arturem Kotarą wzięli udział w sesji Rady Gminy Lubsza.

Wizyta głów JST z Lewina Brzeskiego, Olszanki i Skarbimierza podyktowana była projektem Rozporządzenia Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, który zakłada min. iż w następnym rozdaniu środków pomocowych z Unii Europejskiej na lata 2014-2020  Lokalne Grupy Działania będą musiały mieć oddziaływanie swoich projektów na obszarze nie mniejszym niż 30 tys. ludzi. Obecnie obszar oddziaływania LGR Brzeska Wieś Historyczna to ok 25,5 tys ludzi.

Aby móc w przyszłości aplikować po środki unijne delegacja przedstawicieli JST zrzeszonych w BWH postanowiła zaprosić do współpracy Gminę Lubsza. Na sesji zostały przedstawione Radnym zalety i korzyści wynikające z przynależności do LGR BWH. Niestety nie udało się przekonać Radnych Gminy Lubsza do przystąpienia do BWH.

W obliczu tej decyzji przyszłość LGD Brzeska Wieś Historyczna jest jedną wielką niewiadomą.