×
Wyszukaj w serwisie
×

Przetarg na sprzedaż działek

Burmistrz Lewina Brzeskiego ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Lewinie Brzeskim przy ul. Chopina

 

 

 

 

1. Położenie nieruchomości: Lewin Brzeski.

 

2. Opis nieruchomości: Nieruchomości gruntowe oznaczone jako: działka nr działka nr 1444/3 o pow. 0,0955ha, działka nr 1444/4 o pow. 0,0955ha, działka nr 1444/5 o pow. 0,0954ha,
działka nr 1444/7 o pow. 0,1020ha, działka nr 1444/8 o pow. 0,1020ha, działka nr 1444/9
o pow. 0,1016ha, działka nr 1444/10 o pow. 0,0808ha, działka nr 1444/11 o pow. 0,0808ha, działka nr 1444/14 o pow. 0,0930ha, działka nr 1444/15 o pow. 0,0930ha; a.m.14, jedn.rej.G.336. Działki wpisane do księgi wieczystej nr OP1B/00020834/3.

 

Ø       Działka nr 1444/3 o pow. 0,0955ha Nieruchomość zlokalizowana w miejscowości Lewin Brzeski przy ul. Chopina w sąsiedztwie osiedla budynków mieszkalnych jednorodzinnych
i wielorodzinnych, w centralnej strefie miasta, w odległości około 150m od Rynku. Lewin Brzeski to niewielkie miasto, które zamieszkuje ok. 5800 osób, będące siedzibą gminy miejsko-wiejskiej. W okolicy znajdują się zbiorniki wodne po byłych wyrobiskach kruszywa naturalnego ( piasek, żwir), które są dużą atrakcją rekreacyjną.  Komunikacja  - przez miasto Lewin Brzeski biegnie linia kolejowa łącząca południowo – zachodnią część Polski
z Górnym Śląskiem. Lokalizacja korzystna. Dojazd do działek z drogi gruntowej utwardzonej. Kształt działki regularny, konfiguracja terenu płaska. Możliwości zabudowy działki dobre. Stan zagospodarowania działki dobry – trawy wykoszone. Urządzenia infrastruktury technicznej : w ul. Chopina kanalizacja sanitarna.

      Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Lewin Brzeski teren oznaczony  jako 4 MN – przeznaczenie podstawowe : teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej. Przeznaczenie dopuszczalne – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna bliźniacza lub szeregowa.

Ø       Działka nr 1444/4 o pow. 0,0955ha. Nieruchomość zlokalizowana w miejscowości Lewin Brzeski przy ul. Chopina w sąsiedztwie osiedla budynków mieszkalnych jednorodzinnych
i wielorodzinnych, w centralnej strefie miasta, w odległości około 150m od Rynku. Lewin Brzeski to niewielkie miasto, które zamieszkuje ok. 5800 osób, będące siedzibą gminy miejsko-wiejskiej. W okolicy znajdują się zbiorniki wodne po byłych wyrobiskach kruszywa naturalnego ( piasek, żwir), które są dużą atrakcją rekreacyjną.  Komunikacja  - przez miasto Lewin Brzeski biegnie linia kolejowa łącząca południowo – zachodnią część Polski
z Górnym Śląskiem. Lokalizacja korzystna. Dojazd do działki z drogi gruntowej utwardzonej. Kształt działki regularny, konfiguracja terenu płaska. Możliwości zabudowy działki dobre. Stan zagospodarowania działki dobry– trawy wykoszone. Urządzenia infrastruktury technicznej : w ul. Chopina kanalizacja sanitarna.

      Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Lewin Brzeski teren oznaczony  jako 4 MN – przeznaczenie podstawowe : teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej. Przeznaczenie dopuszczalne – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna bliźniacza lub szeregowa.

Ø       Działka nr 1444/5 o pow. 0,0954ha. Nieruchomość zlokalizowana w miejscowości Lewin Brzeski przy ul. Chopina w sąsiedztwie osiedla budynków mieszkalnych jednorodzinnych
i wielorodzinnych, w centralnej strefie miasta, w odległości około 150m od Rynku. Lewin Brzeski to niewielkie miasto, które zamieszkuje ok. 5800 osób, będące siedzibą gminy miejsko-wiejskiej. W okolicy znajdują się zbiorniki wodne po byłych wyrobiskach kruszywa naturalnego ( piasek, żwir), które są dużą atrakcją rekreacyjną.  Komunikacja  - przez miasto Lewin Brzeski biegnie linia kolejowa łącząca południowo – zachodnią część Polski
z Górnym Śląskiem. Lokalizacja korzystna. Dojazd do działki z drogi gruntowej utwardzonej. Kształt działki regularny, konfiguracja terenu płaska. Możliwości zabudowy działki dobre. Stan zagospodarowania działki dobry – trawy wykoszone. Urządzenia infrastruktury technicznej : w ul. Chopina kanalizacja sanitarna.

      Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Lewin Brzeski teren oznaczony  jako 4 MN – przeznaczenie podstawowe : teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej. Przeznaczenie dopuszczalne – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna bliźniacza lub szeregowa.

Ø      Działka nr 1444/7 o pow. 0,1020ha. Nieruchomość zlokalizowana w miejscowości Lewin Brzeski w sąsiedztwie osiedla budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych, w centralnej strefie miasta, w odległości około 150m od Rynku. Lewin Brzeski to niewielkie miasto, które zamieszkuje ok. 5800 osób, będące siedzibą gminy miejsko-wiejskiej.
W okolicy znajdują się zbiorniki wodne po byłych wyrobiskach kruszywa naturalnego
( piasek, żwir), które są dużą atrakcją rekreacyjną.  Komunikacja  - przez miasto Lewin Brzeski biegnie linia kolejowa łącząca południowo – zachodnią część Polski z Górnym Śląskiem. Działka położona jest przy wytyczonej geodezyjnie drodze gruntowej. Lokalizacja korzystna. Dojazd do działki z wjazdu z utwardzonej ul. Chopina bądź z wjazdu z asfaltowej ul. Alei Wojska Polskiego, a następnie przez drogę gruntową. Kształt działki regularny, konfiguracja terenu płaska. Możliwości zabudowy działki dobre. Stan zagospodarowania działki dobry – trawy wykoszone. Urządzenia infrastruktury technicznej: brak.

      Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Lewin Brzeski teren oznaczony  jako 4 MN – przeznaczenie podstawowe : teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej. Przeznaczenie dopuszczalne – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna bliźniacza lub szeregowa.

Ø       Działka nr 1444/8 o pow. 0,1020ha. Nieruchomość zlokalizowana w miejscowości Lewin Brzeski w sąsiedztwie osiedla budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych,  w centralnej strefie miasta, w odległości około 150m od Rynku. Lewin Brzeski to niewielkie miasto, które zamieszkuje ok. 5800 osób, będące siedzibą gminy miejsko - wiejskiej.
W okolicy znajdują się zbiorniki wodne po byłych wyrobiskach kruszywa naturalnego
( piasek, żwir), które są dużą atrakcją rekreacyjną. Komunikacja - przez miasto Lewin Brzeski biegnie linia kolejowa łącząca południowo - zachodnią część Polski z Górnym Śląskiem. Działka położona jest przy wytyczonej geodezyjnie drodze gruntowej. Lokalizacja korzystna. Dojazd do działki z wjazdu z utwardzonej ul. Chopina bądź z wjazdu z asfaltowej ul. Alei Wojska Polskiego, a następnie przez drogę gruntową. Kształt działki regularny, konfiguracja terenu płaska. Możliwości zabudowy działki dobre. Stan zagospodarowania działki dobry - trawy wykoszone. Urządzenia infrastruktury technicznej : brak.

      Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Lewin Brzeski teren oznaczony  jako 4 MN – przeznaczenie podstawowe : teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej. Przeznaczenie dopuszczalne – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna bliźniacza lub szeregowa.

Ø        Działka nr 1444/9 o pow. 0,1016ha. Nieruchomość zlokalizowana w miejscowości Lewin Brzeski w sąsiedztwie osiedla budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych,
w centralnej strefie miasta, w odległości około 150m od Rynku. Lewin Brzeski to niewielkie miasto, które zamieszkuje ok. 5800 osób, będące siedzibą gminy miejsko-wiejskiej.
W okolicy znajdują się zbiorniki wodne po byłych wyrobiskach kruszywa naturalnego
( piasek, żwir), które są dużą atrakcją rekreacyjną. Komunikacja - przez miasto Lewin Brzeski biegnie linia kolejowa łącząca południowo – zachodnią część Polski z Górnym Śląskiem. Działka położona jest przy wytyczonej geodezyjnie drodze gruntowej. Lokalizacja korzystna. Dojazd do działki z wjazdu z utwardzonej ul. Chopina bądź z wjazdu z asfaltowej ul. Alei Wojska Polskiego, a następnie przez drogę gruntową. Kształt działki regularny, konfiguracja terenu płaska. Możliwości zabudowy działki dobre. Stan zagospodarowania działki dobry – trawy wykoszone. Urządzenia infrastruktury technicznej : brak.

      Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Lewin Brzeski teren oznaczony  jako 4 MN – przeznaczenie podstawowe: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej. Przeznaczenie dopuszczalne – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna bliźniacza lub szeregowa.

Ø        Działka nr 1444/10 o pow. 0,0808ha. Nieruchomość zlokalizowana w miejscowości Lewin Brzeski w sąsiedztwie osiedla budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych,
w centralnej strefie miasta, w odległości około 150m od Rynku. Lewin Brzeski to niewielkie miasto, które zamieszkuje ok. 5800 osób, będące siedzibą gminy miejsko-wiejskiej.
W okolicy znajdują się zbiorniki wodne po byłych wyrobiskach kruszywa naturalnego
(piasek, żwir), które są dużą atrakcją rekreacyjną. Komunikacja - przez miasto Lewin Brzeski biegnie linia kolejowa łącząca południowo – zachodnią część Polski z Górnym Śląskiem. Działka położona jest przy wytyczonej geodezyjnie drodze gruntowej. Lokalizacja korzystna. Dojazd do działki z wjazdu z utwardzonej ul. Chopina bądź z wjazdu z asfaltowej ul. Alei Wojska Polskiego, a następnie przez drogę gruntową. Kształt działki nieregularny, konfiguracja terenu płaska. Możliwości zabudowy działki średnie. Stan zagospodarowania działki dobry – trawy wykoszone. Urządzenia infrastruktury technicznej : brak.

      Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Lewin Brzeski teren oznaczony  jako 6MN - przeznaczenie podstawowe:  teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej. Przeznaczenie dopuszczalne – obiekty i urządzenia towarzyszące.

Ø       Działka nr 1444/11 o pow. 0,0808ha. Nieruchomość zlokalizowana w miejscowości Lewin Brzeski w sąsiedztwie osiedla budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych,
w centralnej strefie miasta, w odległości około 150m od Rynku. Lewin Brzeski to niewielkie miasto, które zamieszkuje ok. 5800 osób, będące siedzibą gminy miejsko-wiejskiej.
W okolicy znajdują się zbiorniki wodne po byłych wyrobiskach kruszywa naturalnego
( piasek, żwir), które są dużą atrakcją rekreacyjną.  Komunikacja - przez miasto Lewin Brzeski biegnie linia kolejowa łącząca południowo - zachodnią część Polski z Górnym Śląskiem. Działka położona jest przy wytyczonej geodezyjnie drodze gruntowej. Lokalizacja korzystna. Dojazd do działki z wjazdu z utwardzonej ul. Chopina bądź z wjazdu z asfaltowej ul. Alei Wojska Polskiego, a następnie przez drogę gruntową. Kształt działki nieregularny, konfiguracja terenu płaska. Możliwości zabudowy działki słabe. Stan zagospodarowania działki średni – działka porośnięta wysokimi trawami, miejscowo drzewami  i krzewami samosiejkami. Urządzenia infrastruktury technicznej : brak.

      Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Lewin Brzeski teren oznaczony  jako 6MN - przeznaczenie podstawowe :  teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej. Przeznaczenie dopuszczalne - obiekty i urządzenia towarzyszące.

Ø        Działka nr 1444/14 o pow. 0,0930ha. Nieruchomość zlokalizowana w miejscowości Lewin Brzeski w sąsiedztwie osiedla budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych, w centralnej strefie miasta, w odległości około 150m od Rynku. Lewin Brzeski to niewielkie miasto, które zamieszkuje ok. 5800 osób, będące siedzibą gminy miejsko-wiejskiej.
W okolicy znajdują się zbiorniki wodne po byłych wyrobiskach kruszywa naturalnego
(piasek, żwir), które są dużą atrakcją rekreacyjną.  Komunikacja  - przez miasto Lewin Brzeski biegnie linia kolejowa łącząca południowo – zachodnią część Polski z Górnym Śląskiem. Działka położona jest przy wytyczonej geodezyjnie drodze gruntowej. Lokalizacja korzystna. Dojazd do działki z wjazdu z utwardzonej ul. Chopina bądź z wjazdu z asfaltowej ul. Alei Wojska Polskiego, a następnie przez drogę gruntową. Kształt działki zbliżony do regularnego, konfiguracja terenu płaska. Możliwości zabudowy działki średnie. Stan zagospodarowania działki dobry – na 2/3 części działek trawy wykoszone, na pozostałych częściach działek pojedyncze drzewa  i krzewy samosiejki. Urządzenia infrastruktury technicznej : brak.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Lewin Brzeski teren oznaczony  jako 3MN - przeznaczenie podstawowe :  teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej. Przeznaczenie dopuszczalne - obiekty i urządzenia towarzyszące.

Ø       Działka nr 1444/15 o pow. 0,0930ha. Nieruchomość zlokalizowana w miejscowości Lewin Brzeski w sąsiedztwie osiedla budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych,
w centralnej strefie miasta, w odległości około 150m od Rynku. Lewin Brzeski to niewielkie miasto, które zamieszkuje ok. 5800 osób, będące siedzibą gminy miejsko-wiejskiej.
W okolicy znajdują się zbiorniki wodne po byłych wyrobiskach kruszywa naturalnego
( piasek, żwir), które są dużą atrakcją rekreacyjną. Komunikacja - przez miasto Lewin Brzeski biegnie linia kolejowa łącząca południowo – zachodnią część Polski z Górnym Śląskiem. Działka położona jest przy wytyczonej geodezyjnie drodze gruntowej. Lokalizacja korzystna. Dojazd do działki z wjazdu z utwardzonej ul. Chopina bądź z wjazdu z asfaltowej ul. Alei Wojska Polskiego, a następnie przez drogę gruntową. Kształt działki zbliżony
do regularnego, konfiguracja terenu płaska. Możliwości zabudowy działki średnie. Stan zagospodarowania działki dobry – na 2/3 części działek trawy wykoszone, na pozostałych częściach działek pojedyncze drzewa i krzewy samosiejki. Urządzenia infrastruktury technicznej : brak.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Lewin Brzeski teren oznaczony  jako 3MN - przeznaczenie podstawowe :  teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej. Przeznaczenie dopuszczalne - obiekty i urządzenia towarzyszące.

 

4. Obciążenia nieruchomości, zobowiązania: nieruchomości nie są obciążone żadnymi ciężarami, nie ma ograniczeń w rozporządzaniu nimi, a także nie są przedmiotem zobowiązań.

 

5. Forma zbycia – sprzedaż.

 

6. Tryb zbycia – III przetarg ustny nieograniczony.

Do dnia ogłoszenia III przetargu ogłoszone zostały : I przetarg  ustny nieograniczony w dniu 29.08.2013, II przetarg  ustny nieograniczony w dniu 27.09.2013r.

7. Cena wywoławcza nieruchomości, wadium:

 

LP

Numer  działki

Powierzchnia działki /ha/

Cena wywoławcza /zł/

Wadium /zł/

1.

1444/3

0,0955

74.100,00

7.500,00

2.

1444/4

0,0955

74.100,00

7.500,00

3.

1444/5

0,0954

74.100,00

7.500,00

4,

1444/7

0,1020

76.000,00

7.600,00

5,

1444/8

0,1020

76.000,00

7.600,00

6,

1444/9

0,1016

76.000,00

7.600,00

7.

1444/10

0,0808

61.750,00

6.200,00

8

1444/11

0,0808

57.000,00

5.700,00

9

1444/14

0,0930

66.500,00

6.600,00

10

1444/15

0,0930

66.500,00

6.600,00

 

 Do uzyskanych w wyniku przetargu cen nieruchomości doliczony zostanie pod. VAT według stawek obowiązujących w dniu zawarcia umowy.

 

8.TERMIN PRZETARGU 08 listopada 2013r. w Urzędzie Miejskim w Lewinie Brzeskim,
    ul. Rynek 26, sala ślubów:

- godz. 10:00 – dz. nr 1444/3,

- godz. 10:20 – dz. nr 1444/4,

- godz. 10:40 – dz. nr 1444/5,

- godz. 11:00 – dz. nr 1444/7,

- godz. 11:20 – dz. nr 1444/8,

- godz. 11:40 – dz. nr 1444/9,

- godz. 12:00 - dz. nr 1444/10,

- godz. 11:20 - dz. nr 1444/11,

- godz. 12:40 - dz. nr 1444/14,

- godz. 13:00– dz .nr 1444/15.

 

 

9. Cena nieruchomości jest płatna na konto Urzędu na trzy dni przed spisaniem aktu notarialnego.

 

10. Koszty dokumentacji niezbędne do sprzedaży za każdą z oferowanych działek w kwotach po  709,46zł poniosą nabywcy nieruchomości.

 

11. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest:

Ø       wpłata wadium, o którym mowa w tabeli w pkt 7. do dnia 04 listopada 2013r. do godz.14.00
w kasie lub na konto Urzędu nr 75 8870 0005 1003 0100 1850 0204 Bank Spółdzielczy Grodków-Łosiów, przy czym warunkiem dopuszczenia do przetargu w przypadku uiszczenia wadium przelewem jest to, by w wyznaczonym dniu wpłaty była ona odnotowana już na koncie Urzędu. Wpłata wadium w kasie Banku Spółdzielczego Grodków-Łosiów nie jest obciążona prowizją,

Ø       uczestnik przetargu przedkłada komisji przetargowej przed otwarciem przetargu dowód tożsamości,

Ø       przedstawiciele lub pełnomocnicy osób prawnych zamierzających uczestniczyć w przetargu są ponadto zobowiązani do przedłożenia komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:

- aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego KRS ( w przypadku spółek) lub

- aktualny wypis z rejestru przedsiębiorstw KRS ( dotyczy przedsiębiorstw państwowych),

- pełnomocnictwo,

- numer konta, na które należy zwrócić wadium ( dotyczy wszystkich uczestników   
    przetargu),

Ø       przystępujące do przetargu osoby fizyczne (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą odpis GRDG) pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej obowiązane są złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka,
iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu, z podpisem notarialnie poświadczonym lub stawić się na przetarg ze współmałżonkiem,

Ø       cudzoziemiec –osoba fizyczna, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920r.
o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( tekst jedn. Dz.U. z 2004r. Nr 167,
poz. 1758), obowiązany jest przedstawić komisji przetargowej zezwolenie lub promesę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości. Obowiązek uzyskiwanie zezwoleń nie dotyczy osób prowadzących działalność i podmiotów gospodarczych z krajów OECD.

Uwaga: kopie dokumentów przedkładanych przez uczestników przetargu winny być potwierdzone notarialnie.

 

 

12. Wadium ulega zaliczeniu na poczet ceny nabywcy, który wygrał przetarg.

 

13. Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba, która wygrała przetarg, zrezygnuje
z nabycia nieruchomości lub nie stawi się bez usprawiedliwienia w kancelarii notarialnej
w wyznaczonym dniu i godzinie, celem zawarcia umowy sprzedaży.

 

14. Wpłacone wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni
od dnia: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

 

15. Osoba ustalona nabywcą nieruchomości zobowiązana jest do zawarcia umowy sprzedaży
w terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu.

 

16. Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej sprzedaży pokryje nabywca nieruchomości.

 

UWAGI:

 

1. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

2. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

3. Nie wyklucza się istnienia w terenie różnych nie wskazanych na mapach urządzeń podziemnych, które nie zostały zgłoszone do inwentaryzacji, w których brak jest branżowych informacji inwestycyjnych.

4. Na nabywcy nieruchomości ciąży obowiązek wykonania własnym staraniem i na własny koszt wjazdu na nieruchomość za zgodą zarządcy drogi uzyskaną we właściwym trybie.

5. Nabywca wystąpi do zakładu energetycznego o uzyskanie technicznych warunków zasilania nieruchomości w energię elektryczną.

6. Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu ustnego zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Lewina Brzeskiego.

7. Komisja zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z uzasadnionej przyczyny, informacja o odwołaniu przetargu zostanie niezwłocznie ogłoszona w takiej samej formie, jak ogłoszenie o przetargu.

8. Informacja o wynikach przetargu zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez  wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz formie internetowej ( na stronie BIP)  na okres 7dni.

9. Wycinka drzew i krzewów znajdujących się w obrębie nieruchomości może nastąpić
po uzgodnieniu i uzyskaniu zgody wydanej przez Burmistrza Lewina Brzeskiego.

10. Jeżeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą wartość nieruchomości wzrosła, a właściciel nieruchomości zbywa tą nieruchomość, wójt, burmistrz albo prezydent miasta pobiera jednorazową opłatę, określoną w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości. Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 30% wzrostu nieruchomości.

 

Informacji udziela Wydział Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami w Lewinie Brzeskim ul.Rynek 26, tel. 77 424-66-25.

 

Uwaga: ogłoszenie o przetargu ukaże się w dniu 02 października 2013r. na stronie internetowej Urzędu i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej bip.lewin-brzeski.pl. Ponadto ogłoszenie wywiesza się w Urzędzie Miejskim
w Lewinie Brzeskim ul. Rynek 26, na tablicach ogłoszeń w Lewinie Brzeskim oraz w sołectwach od dnia
02 października 2013r. do dnia 07 listopada 2013r. Wyciąg z ogłoszenia o przetargu ukaże się w dniu
09 października 2013r. prasie lokalnej (Panorama Powiatu Brzeskiego).

 

BURMISTRZ LEWINA BRZESKIEGO ZAPRASZA DO UDZIAŁU W PRZETARGU