×
Wyszukaj w serwisie
×

Spotkanie w sprawie utworzenia stowarzyszenia Aglomeracja Opolska

   W dniu wczorajszym tj. 02 października 2013 roku Burmistrz Lewina Brzeskiego Artur Kotara  uczestniczył wraz z przedstawicielem Rady Miejskiej i urzędu w spotkaniu z Zastępcą Prezydenta Opola, Panem Krzysztofem Początkiem. Głównym tematem spotkania było utworzenie stowarzyszenia Aglomeracja Opolska (AO).

W nowym okresie prognozowania funduszy UE, obejmującym lata 2014-2020, działania podejmowane na rzecz zrównoważonego rozwoju realizowane będą przy współpracy nowego instrumentu finansowego - ZIT (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne).

ZIT-y realizowane będą na terenie miast wojewódzkich i działających w ich obrębie obszarów funkcjonujących. Jedynym z warunków realizacji ZIT będzie chęć podjęcia współpracy jednostek samorządu terytorialnego, zrzeszonych w obszarach funkcjonujących w celu realizacji wspólnych działań.

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z lipca bieżącego roku, obszary funkcjonalne tj. AO będą musiały przyjąć zinstytucjonalizowaną formę partnerstwa.

Wybór odpowiedniej formy prawnej Związku ZIT uzależniony jest od kilku czynników min. zakresu odpowiedzialności  powierzonej związkowi ZIT.

W przypadku Opola i jego obszaru funkcjonalnego, najwłaściwszą formą zinstytucjonalizowanego partnerstwa jednostek samorządu terytorialnego będzie powołanie stowarzyszenia AO .

Cele, zadania, tryb pracy, władze oraz sposób finansowania Stowarzyszenia AO określone zostały w statucie.

Przewodniczącym Zarządu Stowarzyszenia Aglomeracji Opolskiej będzie Prezydent Opola, natomiast członkami zwykłymi będą sygnatariusze Porozumienia w sprawie utworzenia AO.

 

DSC00191.jpeg