×
Wyszukaj w serwisie
×

Bezpłatne badania mammograficzne

mammo1.jpeg

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

„Inwestujemy w Twoją przyszłość

K O M U N I K A T

NIEPUBLICZNY  ZAKŁAD OPIEKI  ZDROWOTNEJ „PRO-SANA”

BRZESKIEGO   STOWARZYSZENIA  PROMOCJI  ZDROWIA

w BRZEGU

oraz

BURMISTRZ  LEWINA BRZESKIEGO

z a p r a s z a j ą   n a

 
BEZPŁATNE  BADANIA  MAMMOGRAFICZNE 

  finansowane przez

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

w ramach

POPULACYJNEGO PROGRAMU   WCZESNEGO  WYKRYWANIA  RAKA  PIERSI

U  KOBIET

 Zapraszamy wszystkie Panie w wieku  50 – 69 lat ( rocznik 1944 -1963),

które przez ostatnie 2 lata nie miały wykonanej mammografii do uczestnictwa

w bezpłatnych badaniach mammograficznych, najważniejszego ogniwa

wczesnego wykrywania raka piersi.

 

Na badanie należy zgłosić się z dowodem osobistym.

Prosimy również zabrać zdjęcia z ostatnio wykonanego badania mammograficznego.

 

    Informacja  i rejestracja  pod numerem telefonu:  77/546 13 84

    

Badanie odbędzie się  w dniu :  23.10.2013r. – od 1000-1600  

      Miejsce przeprowadzenia badania:   LEWIN  BRZESKI   Przy Domu Kultury     

 

Lepiej zapobiegać niż leczyć”