×
Wyszukaj w serwisie
×

Nowa tablica informacyjna Szlak karpia

Dnia 10 października 2013 roku na terenach rekreacji „lewińskiej żwirowni” została zamontowana tablica informacyjna „Szlak Karpia”. Takie tablice informacyjne stawiane są przy łowiskach wędkarskich i tym samym wytyczają szlak, na którym znajdują się m.in. gospodarstwa rybackie, łowiska, punkty gastronomiczne, związane z przetwórstwem karpia. Na tej podstawie sporządzona została mapa.

Czym jest Szlak Karpia?

„Szlak Karpia” to operacja realizowana w ramach środka 4.2. „Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej” PO RYBY 2007-2013.

Lokalne Grupy Rybackie z terenu województwa opolskiego, dolnośląskiego, lubuskiego, małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego i świętokrzyskiego zaplanowały wyznaczenie „Szlaku Karpia”, który jest marką identyfikującą miejsca związane z hodowlą, sprzedażą i przetwórstwem tej ryby. Szlak ten przebiegał będzie przez wszystkie tereny partnerskich Lokalnych Grup Rybackich, łącząc je dzięki wspólnemu potencjałowi rybackiemu.

Operacja zakłada stworzenie logo dla marki, jaką jest „Szlak karpia”. Logotyp będzie umieszczony na wszystkich materiałach dotyczących „Szlaku karpia” tworzonych oraz opracowywanych przez Lokalne Grupy Rybackie, m.in. w publikacji dotyczącej rozwoju sektora rybactwa śródlądowego, pn. Strategia Karp 2020, na mapach krajoznawczych, tablicach informacyjnych oraz na filmie o rybactwie śródlądowym. Logotyp ma być marką identyfikującą karpia, ma oznaczać ważne miejsca związane z jego hodowlą, przetwórstwem oraz jego sprzedażą.

 

PA100011.jpeg