×
Wyszukaj w serwisie
×

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Wykaz organizacji pozarządowych

Aby ułatwić kontakt mieszkańców oraz przedstawicieli samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi, na podstawie Zarządzenia Nr 11/2005 Burmistrza Lewina Brzeskiego, został utworzony wykaz organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Lewin Brzeski.

Osoby zainteresowane umieszczeniem organizacji w wykazie dokonują zgłoszenia na formularzu zamieszczonym poniżej.

Wypełniony formularz należy dostarczyć do Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim, ul. Rynek 26, pok. nr 1.

Postawa prawna

Zarządzenie Nr 11/2005 Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie utworzenia wykazu organizacji pozarządowych na terenie Gminy Lewin Brzeski.

RTFZarządzenie Nr 11-2005 (13,61KB)

ROK 2024

ROK 2023

ROK 2022

ROK 2021

ROK 2020

ROK 2019

ROK 2018

ROK 2017

Program współpracy - konkursy ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych