×
Wyszukaj w serwisie
×

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Wykaz organizacji pozarządowych

Aby ułatwić kontakt mieszkańców oraz przedstawicieli samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi, na podstawie Zarządzenia Nr 11/2005 Burmistrza Lewina Brzeskiego, został utworzony wykaz organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Lewin Brzeski.

Osoby zainteresowane umieszczeniem organizacji w wykazie dokonują zgłoszenia na formularzu zamieszczonym poniżej.

Wypełniony formularz należy dostarczyć do Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim, ul. Rynek 26, pok. nr 1.

Postawa prawna:

Zarządzenie Nr 11/2005 Burmistrza Lewina Brzeskiego z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie utworzenia wykazu organizacji pozarządowych na terenie Gminy Lewin Brzeski.

RTFZarządzenie Nr 11-2005

ROK 2022

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

ROK 2021

ROK 2020

ROK 2019

ROK 2018

ROK 2017

Program współpracy - konkursy ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych

Oferty złożone w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie