×
Wyszukaj w serwisie
×

Lewin Brzeski - Miasto i Gmina

Lewin Brzeski

POŁOŻENIE
Gmina Lewin Brzeski leży u ujścia Nysy Kłodzkiej do Odry, w zachodniej części województwa opolskiego przy głównych szlakach komunikacyjnych łączących Dolny Śląsk z południową częścią Polski.

Od północy granicę gminy stanowi rzeka Odra. Południowym obrzeżem biegnie autostrada A4, łącząca gminę Lewin Brzeski z Dolnym i Górnym Śląskiem oraz Małopolską. Przez Gminę przebiega międzynarodowa magistrala kolejowa E30.

Gmina zajmuje obszar 16 tys. ha, z czego Lewin Brzeski – położony w jej centralnej części – zajmuje 1,1 tys. ha.

Liczba mieszkańców wynosi  prawie 13,5 tys. osób.

Clipboard02.jpeg
 

HISTORIA
Miasto Lewin Brzeski położone pomiędzy Opolem a Wrocławiem jest jednym z najstarszych miast Polski południowo-zachodniej. Prawa miejskie nadali książęta opolscy w połowie XIII wieku, a potwierdził je w 1333 roku książę Bogusław z Brzegu. Przez Lewin przebiegał szlak bursztynowy oraz trakt handlowy wiodący z Wrocławia na Węgry. Na terenie Gminy znajduje się wiele zabytkowych budynków, kościołów, dworów i pałac-zamek, który obecnie stanowi siedzibę prawdopodobnie najpiękniejszego w Polsce gimnazjum.

lewin brzeski1.jpeg

MIESZKALNICTWO

Lewin Brzeski stał się atrakcyjnym miejscem do osiedlania się osób z większych miast takich jak Opole, Brzeg, Wrocław. Zjawisko te Lewin zawdzięcza skumulowaniu się kilku pozytywnych czynników, takich jak: położenie, bardzo dobra infrastruktura komunikacyjna, opieka medyczna, szkolnictwo stojące na wysokim poziomie. Lewin jest przede wszystkim miastem czystym, bezpiecznym i urokliwym.

Clipboard012.jpeg
 

NAUKA I OŚWIATA

Atutem gminy Lewin Brzeski jest duże zaangażowanie finansowe w utrzymanie jak najlepszego poziomu nauczania, zapewnienie motywujących warunków do nauki i rozwoju dzieci.

Na terenie gminy działa 5 przedszkoli publicznych, 3 szkoły podstawowe i 3 szkoły gimnazjalne. 

Clipboard06.jpeg

Clipboard07.jpeg
 

TURYSTYKA I REKREACJA

Gmina Lewin Brzeski prezentuje bogatą ofertę turystyki i rekreacji:
 

  • 3 jeziora o wysokiej klasie czystości wody, sporty wodne,
  • place zabaw dla dzieci,
  • stadnina koni z torem wyścigowym oraz szkółką jeździecką,
  • ścieżki rowerowe (80km),
  • spływy kajakowe na rzekach: Nysa Kłodzka i Odra.

Clipboard011.jpeg

W granicach miasta funkcjonuje w sezonie letnim strzeżone bezpłane kąpielisko oferujące czystą wodę, plażę, małą gastronomię i węzeł sanitrany.

Clipboard010.jpeg
 

KULTURA I SPOŁECZEŃSTWO

W gminie organizowanych jest wiele imprez i wydarzeń kulturalnych.

Do najważniejszych z nich należą: Dni Lewina, Wojewódzki Przegląd Zespołów Kolędniczych „Herody”, Ogólnopolski Plener Malarski, Zjazd Motocyklistów, Europejskie Dni Dziedzictwa Kulturowego i znane na całej Opolszczyźnie Biesiady Kresowe.

Clipboard08.jpeg
 

SPORT

Na terenie gminy działa wiele klubów sportowych, młodzież startuje w zawodach lekkoatletycznych oraz w grach zespołowych: koszykówce, baseball-u, tenisie oraz piłce nożnej. Na terenie gminy działa 6 klubów piłki nożnej, w których łącznie gra ok. 300 zawodników. Klub sportowy „Olimpia” na swoim stadionie posiada jedną z najlepszych muraw sportowych na Opolszczyźnie.

Jesteśmy na drodze budowania funkcjonalnej i nowoczesnej infrastruktury sportowej w szkołach na terenie gminy.

Obecnie posiadamy 1 halę i 4 sale sportowe oraz kompleksy boisk sportowych przy szkołach podstawowych i gimnazjach.

Clipboard04.jpeg