×
Wyszukaj w serwisie
×

Buszyce

 Mapa Gminy Lewin Brzeski - Buszyce

POŁOŻENIE:

 Wieś usytuowana jest na północny – zachód w odległości 3 km od Lewina Brzeskiego. Buszyce leżą wzdłuż drogi krajowej nr 94.

 

Buszyce - wieś

Buszyce - wieś

Buszyce - pola szparagowe

SPOŁECZNOŚĆ:

 Buszyce do mniejszych miejscowości Gminy – zamieszkuje je 192 mieszkańców (stan na koniec 2013 roku). Mieszkańcy wsi systematycznie biorą udział w organizowanym przez Gminę Lewin Brzeski konkursie „Piękna Wieś Lewińska”.

We wsi funkcjonuje jedna z najnowszych świetlic wiejskich w gminie, w której mieszkańcy organizują uroczystości rodzinne i imprezy wiejskie.

W granicach sołectwa znajdują się dobre ziemie – ponad 95 % gruntów zaklasyfikowano do III i IV klasy bonitacyjnej – nic więc dziwnego, że Buszyce to wieś typowo rolnicza. Ciekawostką jest, że w Buszycach jest jedyna w gminie plantacja szparagów.

 

 

WŁADZE WSI:

Sołtys: Jadwiga Szpunar

Przewodniczący Rady Sołeckiej: Zbigniew Kulczycki

 

 Buszyce - panorama

Buszyce - wieś

ATRAKCJE TURYSTYCZNE:

Po lewej stronie wsi Buszyce, w kierunku Lewina Brzeskiego warto zwrócić uwagę na bardzo ciekawy przyrodniczo teren, a jest nim największe w gminie torfowisko objęte ochroną przyrodniczą jako użytek ekologiczny.

DOCUżytek ekologiczny TORFOWISKO (181,50KB)

Przez Buszyce przebiega szlak rowerowy okalający całą gminę Lewin Brzeski.

 

 Buszyce - wieś

HISTORIA:

 W centrum wsi znajduje się kościół wzmiankowany już w 1310r. w średniowieczu pozostający pod patronatem Joanitów z Łosiowa. Jego obecny kształt powstał około XVI w. w stylu gotycko – renesansowym. Ołtarz główny kościoła powstał ok. 1700r. W kościele znajduje się drewniany chór muzyczny wraz  z organami pochodzącymi z początku XVIII w.

W granicach wsi odkryto 17 stanowisk archeologicznych: ślady obozowiska późnego paleolitu, neolitu (kultury ceramiki grzebykowo – dołkowej), okresu wpływów rzymskich (kultura przeworska), wczesnego średniowiecza i średniowiecza z XV w.