×
Wyszukaj w serwisie
×

Łosiów

 Łosiów - mapa Gminy Lewin Brzeski

 POŁOŻENIE:

Łosiów położony jest w zachodniej części gminy wzdłuż drogi krajowej Nr 94 w odległości 7 km od Lewina Brzeskiego, ok. 30 km od Opola, 10 km od Brzegu i 60 km od Wrocławia. Miejscowość leży na Wzgórzu Łosiowskim (182,7 m nad poziomem morza), które jest najwyższym wzniesieniem powiatu brzeskiego. Łosiów ma doskonałe położenie komunikacyjne – oprócz wspomnianej drogi krajowej przez wieś przebiega droga wojewódzka Nr 462 oraz sieć dróg lokalnych. Przez Łosiów biegnie także międzynarodowa magistrala kolejowa E30.

 DOCBudowa geologiczna terenu (26,50KB)

Obejrzyj film o Łosiowie !!! Lewińskie Oscary 2008 - laureat - Witamy w Łosiowie - Monika Szczypior & Marcin Majgier

 

 Witamy w Łosiowie - Dożynki wojewódzkie 2007

Łosiów - dożynki wojewódzkie 2007

Biesiada po Łosiowsku

Łosiów - zagroda wiejska

Wizyta studyjna w Łosiowie

SPOŁECZNOŚĆ:

Łosiów zamieszkuje 1476 osób (stan na koniec 2013 roku) i jest największym sołectwem Gminy Lewin Brzeski.

Wizja rozwoju wsi:

Łosiów wsią rolniczo – usługową

z perspektywą dalszego i prężnego rozwoju.

Najbardziej znanym mieszkańcem Łosiowa jest Paweł Kukiz – wokalista zespołu PIERSI.
Łosiów jest sołectwem wyjątkowo prężnym. We wsi działa kilka organizacji pozarządowych skupiających mieszkańców do realizacji celów związanych z rozwojem Łosiowa.

Łosiów posiada aktualny plan zagospodarowania przestrzennego. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Łosiowa

Łosiów ma charakter wsi rolniczo – usługowej. Dobra ziemie sprzyjają rozwojowi rolnictwa na tym obszarze, stąd też duża liczba gospodarstw indywidualnych (ponad 100), szkółki ogrodnicze i jedno z większych gospodarstw rolnych w gminie AGROPOL s.c o powierzchni upraw przekraczającej 280 ha. Rozwinięta jest także sieć usług realizująca potrzeby mieszkańców.

Sołectwo organizuje szereg imprez o znaczeniu wiejskim, gminnym, nieraz powiatowym i wojewódzkim.

Sołectwo systematycznie bierze udział w organizowanym przez Gminę Lewin Brzeski konkursie „Piękna Wieś Lewińska”, w którym niemal co rocznie zdobywa nagrody.
Łosiów od 1997 roku uczestniczy w wojewódzkim programie „Odnowa wsi”, w którym posiada najwyższy status Lidera programu odnowy wsi.

 

 Turniej sołectw 2007 - fot. S.Usiarczyk Kuriel Brzeski

 WŁADZE:

Sołtys: Małgorzata Wieczorek - Smolińska

kompleks boisk w Łosiowie 

Stawek przy OODR w Łosiowie

Park zabytkowy pomnik przyrody nieożywionej- głaz narzutowy

 ATRAKCJE:

Łosiów jest miejscowością, która zarówno swoim mieszkańcom jak i turystom zapewnia wiele atrakcji. Sołectwo posiada nowoczesny kompleks boisk oddanych do użytku w 2007 roku, na którym można znaleźć boiska do piłki nożnej, siatkówki, koszykówki, kort tenisowy oraz betonowe stoły do tenisa ziemnego i szachów. Ponadto przy Gimnazjum w Łosiowie funkcjonuje w pełni wyposażona siłownia. Przez Łosiów przebiega także 81 kilometrowy szlak rowerowy obejmujący najciekawsze miejsca gminy Lewin Brzeski. Przy kompleksie boisk leży Górka Miłości będąca miejscem widokowym na cały Łosiów.

Łosiów to także urozmaicona przyroda. Przy Opolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego znajduje się park krajobrazowo – romantyczny z XVIIIw, pięknie zagospodarowane oczko wodne, a samym Łosiowie i okolicach znaleźć można prawie 30 pomników przyrody i dwa stanowiska dokumentacyjne przyrody nieożywionej.

Łosiowska przyroda
 

pałac w Łosiowie

 INSTYTUCJE:

 

Kościół w Łosiowie 

 HISTORIA  I  ZABYTKI:

Pierwsze wzmianki na temat Łosiowa pochodzą z 1238 roku i wskazują, że miejscowość była własnością zakonu joanitów. W Łosiowie do 1810 roku funkcjonowało komturstwo Zakonu Maltańskiego.

IX wieków historii sołectwa pozostawiło namacalny ślad w postaci zabytków. Do najcenniejszych zależą kościół św. Jana Chrzciciela i pałac, w którym obecnie siedzibę ma Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. 

Historia i zabytki Łosiowa
 

 Łosiów II miejsce w Konkursie Piękna Wieś Lewińska 2010

 GALERIA  ZDJĘĆ:

 Galeria zdjęć sołectwa ŁOSIÓW