×
Wyszukaj w serwisie
×

Ptakowice

Koniki Polskie - gospodarstwo rolneObecnie we wsi zamieszkuje  275 osób (dane na koniec 2013).

Władze wsi:

Sołtys: Barbara Pajor

Pierwsze udokumentowane wzmianki o wsi Ptaków pochodzą z 1314r. pod nazwą Tassingburg, w 1405r. nazwę zmieniono na Taschenberg.

Do 1945r. stał we wsi dwór otoczony parkiem krajobrazowym i zabudowaniami gospodarczymi.

Obecnie przy prywatnym gospodarstwie rolnym rozciąga się zadbany, niewielki park zabytkowy z początku XX wieku o powierzchni 1 ha, który powstał przy budynku dworskim zburzonym w 1945 r. Zabudowania folwarczne- gospodarstwo rolneOpiekuje się nim obecny dzierżawca tego terenu. W nieistniejącym w całości zespole podworskim zachowały się jeszcze: zespół folwarczny murowany z I połowy XIX wieku i obora murowana z XIX wieku.

W Ptakowicach są odpowiednie warunki do uprawiania sportu i rekreacji. Wieś ze względu na duży, pożwirowy zbiornik wodny (1-2 klasa czystości), lasy, park, bocianie gniazda, łąki i wierzby tworzące piękny krajobraz, posiada warunki do rozwoju turystyki i agroturystyki szczególnie dla osób lubiących aktywny wypoczynek nad wodą. Pomiędzy pożwirowymi zbiornikami wydzielone zostały działki rekreacyjne przeznaczone na kompleks rekreacyjno – wypoczynkowy i pole namiotowe.Polskie Krowy Czerwone- gospodarstwo rolne

Na południu wsi niepozorny lasek, objęty ochroną przyrodniczą jako użytek ekologiczny „Ptakowice”, który ma stwierdzoną bardzo dużą wartość przyrodniczą. Ten leśny teren położony jest nad samą Nysą Kłodzką , a obejmuje zachowany w stanie naturalnym, izolowany kompleks lęgów i grądów , o powierzchni około 7,5 ha. Występują tu biocenozy należące do ginących w skali kraju ekosystemów wodno-błotnych. Obszar ten często jest zalewany lub podtapiany, co korzystnie wpływa na zachowanie homeostazy ekosystemów wodno-błotnych. Polskie Krowy Czerwone- gospodarstwo rolne

Drzewostan budują tu jesiony, wiązy i lipy drobnolistne. Wiele drzew osiągnęło rozmiary kwalifikujące je do ochrony pomnikowej. Runo budowane jest przez czosnek niedźwiedzi, złoć żółtą, ziarnopłon wiosenny, śnieżyczkę przebiśnieg, konwalijkę dwulistną , zawilca gajowego, miodunkę ćmą i szereg innych bardziej pospolitych.

Warto wiedzieć, że również drzewostan ten posiada niezwykle wysokie wartości przyrodnicze. Zespół ten, charakterystyczny niegdyś dla obszaru dolin dużych rzek, został niemal doszczętnie wyniszczony przez człowieka.Daniele- gospodarstwo rolne Zachowało się jedynie 5% jego pierwotnej powierzchni, a w stanie zbliżonym do naturalnego 1%.

We wsi ciekawostką jest hodowla danieli, owiec, mięsnego bydła walijskiego i bażantów przebywających w urządzonych specjalnie w tym celu wojlerach – należących do prywatnego gospodarstwa rolnego w Ptakowicach.