×
Wyszukaj w serwisie
×

Sarny Małe

Aktualności / Wydarzenia w Sarnach Małych:

Rys historyczny o wsi Sarny Małe

Obecnie we wsi zamieszkuje  215 osób (dane na na dzień 30 września 2015 roku).

Sarny Małe.jpeg

Pierwsza wzmianka na temat Saren Małych pochodzi z 1410r.

Wieś ułożona jest na planie okolnicy z rozgałęzieniami dróg. Charakteryzuje się zabudową zabytkową (XIX/XXw) jednorodną. Od strony wschodniej wsi znajduje się szereg jednorodzinnych wolnostojących domków drewnianych wraz z murowaną niewielką częścią gospodarczą.

Poza wsią znajduje się zespół parkowo – dworski z II poł. XIXw.

W XIX w Sarny Małe stanowiły dobra ziemskie. W tym okresie funkcjonowała tutaj szkoła ewangelicka.

Skład Rady Sołeckiej:

Sołtys: Danuta Daszkiewicz

Przewodnicząca: Krystyna  Moszczyńska

Zastępca przewodniczącego: Andrzej Piszczek

Członkowie:

  • Maria Lichtańska
  • Stanisław Szwec
  • Wiesława Nolting
  • Sylwia Wróbel
  • Magda Scheike