×
Wyszukaj w serwisie
×

Leśniczówka

Leśniczówka - mapa Gminy Lewin Brzeski1 

POŁOŻENIE:

Leśniczówka leży na południowym – wschodzie gminy w odległości ok. 2 km od Lewina Brzeskiego. Położona jest wzdłuż drogi krajowej Nr 94.

 

Leśniczówka - wieś

SPOŁECZNOŚĆ:

Miejscowość zamieszkana jest przez 144 mieszkańców (stan na koniec 2013 roku). Miejscowość powstała jako zaplecze Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Leśniczówce w latach pięćdziesiątych.

W Leśniczówce funkcjonuje przedsiębiorstwo Rolno - Handlowo - Usługowe LESROL sp. z o.o., obejmujące ponad 650 ha pól.

 

 Leśniczówka - wieś

WŁADZE WSI:

Sołtys: Dorota Kutyła

 Leśniczówka - wieś

 

Leśniczówka - wieś

ATRAKCJE TURYSTYCZNE:

Leśniczówka jest miejscowością bogatą miejsca ciekawe przyrodniczo. We wsi znajdują się 3 pomniki przyrody.

Ok. 1,5 km od Leśniczówki znajduje się Użytek Ekologiczny „Leśniczówka” bejmujący zagłębienie terenu pochodzenia antropogenicznego, wypełnione mułami i torfami, z licznymi pozostałościami ekosystemów wodnych.

Na południe od wioski znajduje się Stanowisko Dokumentacyjne Przyrody Nieożywionej „Koniak”, gdzie na powierzchni ziemi widać utwory z okresu górnej kredy, czyli sprzed 70 – 100 mln lat.