×
Wyszukaj w serwisie
×

Mikolin

Wieś położona jest w Pradolinie Wrocławskiej w północnej części gminy Lewin Brzeski nad Odrą 5 km przed ujściem Nysy Kłodzkiej do Odry. Mikolin leży przy drodze wojewódzkiej Nr 460 na trasie Skorogoszcz – Popielów. W granicach wsi znajduje się jedyny most nad Odrą pomiędzy Opolem a Brzegiem. Sołectwo Mikolin obejmuje swoim zasięgiem również przysiółek Piaski. Obecnie wieś zamieszkuje 269 osób (stan na koniec 2013).

Mikolin posiada ciekawe tereny rekreacyjne: zabytkowy pałac i park, a wokół wsi znajduje się dużo terenów wodnych, które mogą być wykorzystane zarówno turystycznie, jak i sportowo.

We wsi znajduje się zespół dworski wzniesiony przez Jana Fryderyka V. Sauera w 1771r. W XIX w. przez 12 lat był w posiadaniu rodziny Lanckorońskich. W ramach kompleksu znajdują się: barokowa kaplica, zabudowania folwarczne oraz park krajobrazowy o luźnym układzie drzewostanu.

Przy wjeździe do wsi na terenie dawnego cmentarza stoi odrestaurowana barokowa kaplica.

W XIX w. we wsi znajdowała się szkoła ewangelicka.

W sąsiedztwie nad Odrą stoi pomnik poświęcony Żołnierzom Radzieckim, którzy polegli w tym miejscu podczas przekraczania Odry w czasie II wojny światowej (luty 1945r.).

We wsi znajduje się 8 stanowisk archeologicznych z epoki kamienia (pucharów lejkowatych), kultury łużyckiej, rzymskiej i wczesnego średniowiecza.