×
Wyszukaj w serwisie
×

Edukacja jest ważna

Dzień Edukacji Narodowej, Dzień Nauczyciela, święto wszystkich pracowników oświaty, jak zawsze najbardziej uroczyście obchodzone jest w placówkach oświatowych. To tam, w szkołach i przedszkolach, przygotowywane są uroczyste apele, tam dzieci i młodzież dedykuje swoim nauczycielom programy artystyczne, tam wręczane są nauczycielom i wychowawcom kwiaty, jako dowód wdzięczności i uznania za ich pracę.

W dniu tym również nauczyciele otrzymują nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej – najczęściej nagrody przyznaje dyrektor szkoły, są też nagrody Kuratora Oświaty i nagrody Ministra Edukacji Narodowej. Sami nauczyciele dzień ten spędzają różnie – po akademiach szkolnych spotykają się wspólnie przy kawie, mamy w naszej gminie takie szkoły, w których w Dniu Nauczyciela prawie całe grono pedagogiczne wyjeżdża na wycieczkę w góry. Dlaczego prawie całe grono pedagogiczne? Gdyż dzień ten wprawdzie wolny jest od zajęć dydaktycznych, jednak szkoła zapewnia w tym dniu opiekę wszystkim uczniom, którzy do szkoły przyjdą. Nauczyciele przedszkoli świętowanie mogą rozpocząć dopiero późnym popołudniem, gdyż wszystkie nasze najmłodsze dzieciaki bardzo lubią spędzać ten dzień właśnie w swoim przedszkolu i pod opieką swojej pani.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej nagrody przyznaje także Burmistrz. Z zasady nagrody te przyznawane są dyrektorom placówek oświatowych, tym którzy w szczególny sposób przyczynili się do rozwoju swojej placówki, do poprawy warunków pracy oraz poziomu zadań opiekuńczo-dydaktycznych. W tym roku Nagrody Burmistrza otrzymały Pani Ewa Warchał, Dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 1 w Lewinie Brzeskim, Pani Jadwiga Ferska, Dyrektor Przedszkola Publicznego w Przeczy i Pani Renata Pietruńko, Dyrektor Świetlicy Terapeutycznej w Lewinie Brzeskim.

Od trzech lat tradycją jest, że nagrody wręcza Burmistrz, Pan Artur Kotara, na wspólnym spotkaniu dyrektorów wszystkich placówek oświatowych prowadzonych przez gminę Lewin Brzeski. Spotkania te stały się doskonałą okazją do porozmawiania na temat edukacji i innych ważnych spraw, które dzieją się w gminie. „Edukacja jest ważna – jak powiedział Burmistrz Artur Kotara na spotkaniu z dyrektorami z okazji Dnia Edukacji Narodowej – ale aby finansować edukację na odpowiednim poziomie, trzeba mocno i ciężko pracować, trzeba szukać środków zewnętrznych, trzeba optymalizować wydatki bieżące, niejednokrotnie podejmować z pozoru niepopularne decyzje, które w konsekwencji przekładają się na lepsze finansowanie m.in. oświaty, a tak naprawdę lepszy start naszych dzieci i naszej młodzieży w przyszłe, dorosłe życie.”