×
Wyszukaj w serwisie
×

Konkurs na wykonanie filmu informacyjno-promocyjnego

Zarząd Stowarzyszenia „Brzeska Wieś Historyczna” ogłasza konkurs na wykonanie filmu informacyjno-promocyjnego obszar Brzeskiej Wsi Historycznej.

Celem konkursu jest pokazanie przykładów zrealizowanych projektów w ramach realizacji operacji dofinansowanych ze środków PROW 2007-2013 (w ramach wdrażania LSR obszaru Brzeskiej Wsi Historycznej) i tym samym rozpowszechnienie informacji o Europejskim Funduszu Rolnym na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Celem konkursu jest również promocja obszaru gmin należących do LGD Stowarzyszenie „Brzeska Wieś Historyczna”.

Nagrodami w konkursie są 2 nagrody rzeczowe o równowartości:

- 1 nagroda za 1 miejsce – 900,00 zł.

- 2 nagroda za 2 miejsce – 400,00 zł..

Zgłoszenie do udziału w konkursie następuje poprzez nadesłanie pracy konkursowej wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym (dostępnym na stronie www.brzeskawieshistoryczna.pl oraz w załączeniu) w terminie do 29 listopada 2013 r. do godziny 15.00. (decyduje data dostarczenia pracy).

Prace konkursowe należy nadsyłać na nośnikach CD/DVD – pocztą lub dostarczyć osobiście na adres Organizatora:

Stowarzyszenie „Brzeska Wieś Historyczna”,

Krzyżowice 72

49-332 Olszanka

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 10 grudnia 2013 r.

 

Regulamin konkursu wraz z formularzem zgłoszeniowym dostępny jest w załączeniu oraz na stronie WWW.brzeskawieshistoryczna.pl

DOCregulamin konkursu na film.doc

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 774129021.

 

Zapraszamy do udziału w konkursie!

 

Konkurs finansowany jest w ramach PROW 2007-2013 ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.