×
Wyszukaj w serwisie
×

Publiczna Szkoła Podstawowa w Łosiowie otrzymała certyfikat "Zielonej Flagi"

13 września 2013 roku Kapituła Programu Szkoły dla Ekorozwoju przyznała Publicznej Szkole Podstawowej w Łosiowie  certyfikat ekologiczny II stopnia „Zielonej Flagi”.

„Zielona Flaga" jest międzynarodowym, prestiżowym tytułem, który nadawany jest szkołom na całym świecie w ramach Programu Eco-Schools, w którym uczestniczy ponad 15 tys. szkół z 53 krajów Europy, a także Afryki, Ameryki Płd., Azji i Oceanii.

 W ramach projektu uczniowie wybrali do  dwa tematy: „Dobre rady na elektroodpady”  oraz „Zdrowe żywienie”. W realizację zadań włączyli się uczniowie, rodzice, nauczyciele oraz mieszkańcy.

Udział w programie pozwolił rozwinąć i poszerzyć wcześniej podejmowane działania na rzecz środowiska. Przeprowadziliśmy profesjonalny audyt, oraz monitorowaliśmy zużycie wody, ,energii, papieru, co w konsekwencji miało bezpośredni wpływ na zmniejszenie zużycia surowców, mniejsze rachunki i ochronę środowiska. Oddaliśmy do utylizacji przestarzały sprzęt elektryczny, baterie, tusze i tonery. Podnieśliśmy świadomość ekologiczną uczniów i społeczności lokalnej. Propagowaliśmy  zasady zdrowego stylu życia w szkole i w rodzinie poprzez kształtowanie umiejętności niezbędnych do utrzymania zdrowia i kondycji fizycznej.

Sukcesem szkoły było zrealizowanie zamierzonych działań, aktywna współpraca nauczycieli, włączenie do realizacji programu rodziców i środowiska lokalnego. Cieszymy się, że uczniowie chętnie  podejmują działania na rzecz ochrony środowiska, własnego zdrowia

i rozwoju.

Uroczyste wręczenie certyfikatu odbyło  się 11 października w Krakowie na ogólnopolskim Zjeździe Szkół dla Ekorozwoju. Nagrodę  w imieniu szkoły odebrała pani dyrektor Beata Hargot. Szkolnym koordynatorem Programu Szkoły dla Ekorozwoju jest pani  Anna Jelenkowska.

Dzięki tej nagrodzie jesteśmy jeszcze bardziej zmobilizowani i zachęceni do dalszych działań

IMG_0574.jpeg