×
Wyszukaj w serwisie
×

Zaproszenie do publicznych rokowań na sprzedaż majątku ruchomego.

Burmistrz Lewina Brzeskiego, działając w imieniu Gminy Lewin Brzeski ogłasza publiczne rokowania na sprzedaż zbędnego dla gminy składnika majątku ruchomego – autobusu szkolnego. Rokowania odbędą się dnia 21 listopada 2013 roku w sali ślubów Urzędu Miejskiego w Lewinie Brzeskim, Rynek 26, 49-340 Lewin Brzeski o godzinie 10.00. 

DOCzaproszenie do rokowan - sprzedaż autobusu szkolnego.doc