×
Wyszukaj w serwisie
×

Ogłoszenie przetargów ustnych nieograniczonych do dzierżawy gruntów

Burmistrz Lewina Brzeskiego ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę :

gruntu pod kiosk handlowy w Lewinie Brzeski:

DOCOgłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na dzień 10.12.2013r. do dzierżawy - grunt pod kiosk handlowy w Lewinie Brzeskim.doc

użytki rolne w Łosiowie:

DOCOgłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na dzień 12.12.2013r. do dzierżawy - użytki rolne w Łosiowie.doc