×
Wyszukaj w serwisie
×

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

                Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców, w listopadzie tego roku zostały przygotowane i dostarczone książeczki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Książeczki umożliwiają i ułatwiają dokonywanie wpłat zarówno w kasie Urzędu Miejskiego, jak i w każdym banku. Dzięki nim można także dokonywać przelewu z konta osobistego. W Banku Spółdzielczym Grodków-Łosiów, który prowadzi  obsługę rachunków bankowych gminy, wpłat można dokonywać bez dodatkowych opłat i bez prowizji. Na blankiecie wystarczy wpisać wysokość opłaty zgodnie ze złożoną wcześniej w Urzędzie deklaracją. W przypadku wpłaty gotówkowej wpisać należy kwotę słownie a przypadku, gdy chcemy dokonać przelewu ze swojego konta należy wpisać jego numer . Po  wyczerpaniu wszystkich  blankietów ponownie zostaną dostarczone nowe książeczki. W 2014 roku należy dokonywać wpłat zgodnie ze złożoną uprzednio deklaracją.