×
Wyszukaj w serwisie
×

2014 rok

PDFUchwała nr XLI 311.2013 z dn. 26.11.2013r. (75,28KB)

Ochrona i promocja zdrowia

1. Opieka pielęgniarska w środowisku domowym ludzi starszych i przewlekle chorych

DOCOgłoszenie konkursu ofert na zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia w 2014r..doc (35,50KB)

DOCPowołanie Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert na realizację zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia.doc (31,00KB)

DOCOpinia Komisji oraz Arkusz analizy formalnej i merytorycznej.doc (96,50KB)

DOCProtokół Komisji Konkursowej do oferty Caritas na 2014 rok.doc (24,50KB)

DOCZarządzenie Nr 1336-2013 wybór oferty na realizację zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia.doc (35,50KB)

Działania na rzecz osób niepełnosprawnych

1. Zajęcia integracyjne opiekuńczo - wychowawcze dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej

DOCOgłoszenie konkursu ofert na zadania na rzecz osób niepełnosprawnych w 2014r..doc (30,50KB)

DOCPowołanie Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert na realizację zadań na rzecz osób niepełnosprawnych.doc (33,50KB)

DOCOpinia Komisji oraz Arkusz analizy formalnej i merytorycznej.doc (92,50KB)

DOCProtokół Komisji Konkursowej do oferty SPION na 2014 rok.doc (24,50KB)

DOCZarządzenie Nr 1335-2013 - wybór oferty na realizację zadania z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych.doc (33,50KB)

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

1. Upowszechnianie sportu masowego

DOCOgłoszenie konkursu ofert w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2014r. II półrocze.doc (37,00KB)

DOCPowołanie Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu II półrocze.doc (25,00KB)

DOCPowołanie Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu II półrocze zmiana.doc (24,50KB)

DOCOpinia Komisji oraz Arkusz analizy formalnej i merytorycznej GZ LZS II półrocze.doc (97,50KB)

DOCProtokół Komisji Konkursowej do oferty GZ LZS na II półrocze 2014 rok.doc (26,50KB)

DOCZarządzenie Nr 1553-2014- wybór oferty na realizację zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2014.doc (35,00KB)

DOCInformacja z posiedzenia Gminnej Rady Sportu.doc (20,00KB)

DOCOgłoszenie konkursu ofert w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2014r. I półrocze.doc (31,50KB)

DOCPowołanie Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.doc (31,00KB)

DOCOpinia Komisji oraz Arkusz analizy formalnej i merytorycznej GZ LZS.doc (96,50KB)

DOCProtokół Komisji Konkursowej do oferty GZ LZS na 2014 rok.doc (26,00KB)

DOCZarządzenie Nr 1337-2013 - wybór oferty na realizację zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2014.doc (35,00KB)

DOCInformacja z posiedzenia Gminnej Rady Sportu.doc (10,50KB)