×
Wyszukaj w serwisie
×

2014 rok

PDFUchwała nr XLI 311.2013 z dn. 26.11.2013r.

Ochrona i promocja zdrowia

1. Opieka pielęgniarska w środowisku domowym ludzi starszych i przewlekle chorych

DOCOgłoszenie konkursu ofert na zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia w 2014r..doc

DOCPowołanie Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert na realizację zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia.doc

DOCOpinia Komisji oraz Arkusz analizy formalnej i merytorycznej.doc

DOCProtokół Komisji Konkursowej do oferty Caritas na 2014 rok.doc

DOCZarządzenie Nr 1336-2013 wybór oferty na realizację zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia.doc

Działania na rzecz osób niepełnosprawnych

1. Zajęcia integracyjne opiekuńczo - wychowawcze dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej

DOCOgłoszenie konkursu ofert na zadania na rzecz osób niepełnosprawnych w 2014r..doc

DOCPowołanie Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert na realizację zadań na rzecz osób niepełnosprawnych.doc

DOCOpinia Komisji oraz Arkusz analizy formalnej i merytorycznej.doc

DOCProtokół Komisji Konkursowej do oferty SPION na 2014 rok.doc

DOCZarządzenie Nr 1335-2013 - wybór oferty na realizację zadania z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych.doc

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

1. Upowszechnianie sportu masowego

DOCOgłoszenie konkursu ofert w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2014r. II półrocze.doc

DOCPowołanie Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu II półrocze.doc

DOCPowołanie Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu II półrocze zmiana.doc

DOCOpinia Komisji oraz Arkusz analizy formalnej i merytorycznej GZ LZS II półrocze.doc

DOCProtokół Komisji Konkursowej do oferty GZ LZS na II półrocze 2014 rok.doc

DOCZarządzenie Nr 1553-2014- wybór oferty na realizację zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2014.doc

DOCInformacja z posiedzenia Gminnej Rady Sportu.doc

DOCOgłoszenie konkursu ofert w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2014r. I półrocze.doc

DOCPowołanie Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.doc

DOCOpinia Komisji oraz Arkusz analizy formalnej i merytorycznej GZ LZS.doc

DOCProtokół Komisji Konkursowej do oferty GZ LZS na 2014 rok.doc

DOCZarządzenie Nr 1337-2013 - wybór oferty na realizację zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2014.doc

DOCInformacja z posiedzenia Gminnej Rady Sportu.doc